Możliwy deszcz 25°C

Aktualności

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.

 

 

 

 

Do uruchomienia biur bezpłatnej pomocy prawnej zobowiązuje ustawa z sierpnia ubiegłego roku. Pomoc tę mają organizować powiaty w porozumieniu z Okręgowymi Radami Adwokackimi i Radami Okręgowych Izb Radców Prawnych, które mają wyznaczać prawników do bezpłatnego poradnictwa prawnego. Biura bezpłatnej pomocy prawnej będą finansowane z dotacji od wojewody.

Burmistrz Dariusz Jaworski porozumiał się ze starostwem w kwestii uruchomienia takiego biura w Witnicy. Gmina udostępnia bezpłatnie lokal w Urzędzie Miasta i Gminy. Powiat zapewni natomiast obsługę prawną radców prawnych i adwokatów, którzy będą przyjmowali bezpłatnie interesantów z terenu naszej gminy. Informacje o działaniu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdą się na gminnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy. Powiat pokryje koszty materiałów biurowych, a Gmina weźmie na siebie koszty utrzymania lokalu.

Biuro będzie czynne dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00. Jeśli w któryś z tych dni wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, biuro nie będzie czynne.

Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które mają przyznane świadczenia pomocy społecznej, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, osoby do 26 roku życia lub powyżej 65 lat, a także osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w zagrożeniu lub poniosły straty. Pełny tekst ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod linkiem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1255.

(fot. Mirosław Sztogryn)