Słonecznie 5°C

Aktualności

Budżet pełen inwestycji

Przebudowa Miejskiego Domu Kultury, modernizacja kilkunastu ulic, dróg i chodników, remonty dachów w mieście, budowa placów zabaw na wsiach, modernizacja stadionu miejskiego – to tylko niektóre z inwestycji w tegorocznym budżecie, przygotowane przez Burmistrza Dariusza Jaworskiego i zaakceptowane przez radnych Rady Miejskiej.

W tym roku budżet Gminy wyniesie 61 190 390 zł. Kwota duża, bo plan jest ambitny. Inwestycji będzie mnóstwo. Burmistrz Dariusz Jaworski pozyskał dofinansowanie zewnętrzne na wiele z tych zadań – nasze inwestycje dofinansują m.in. unijny program Interreg VA, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, zrealizujemy też wspólne inwestycje z Powiatem Gorzowskim.

Największą tegoroczną inwestycją będzie rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury, w wyniku której powstanie m.in. kręgielnia dla mieszkańców, studio kuchenne, scena letnia, sala baletowo-taneczna, profesjonalne studiu nagrań i wiele innych pomieszczeń. Gmina zmodernizuje też budynek zaplecza Stadionu Miejskiego, a wokół płyty boiska powstanie lekkoatletyczny Orlik z tartanową bieżnią, skoczniami i rzutnią.

Gmina zrealizuje wiele inwestycji drogowych. Najważniejsze zadania, które Burmistrz Dariusz Jaworski zaplanował na 2018 rok, to:

- Modernizacja ul. Starzyńskiego w Witnicy – I etap

- Modernizacja ul. Końcowej w Witnicy – I etap

- Modernizacja ul. Różanej w Witnicy – I etap

- Modernizacja ul. Moniuszki w Witnicy – I etap

- Modernizacja ul. Kościelnej w Białczu – II etap

- Modernizacja drogi przy baszcie w Dąbroszynie

- Modernizacja ul. Kościelnej w Kamieniu Wielkim

- Modernizacja drogi w Sosnach

- Budowa chodnika w Mosinie

- Budowa chodnika przy ul. Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich – III etap

- Budowa chodnika łączącego Kamień Mały i Kamień Wielki

Ponadto na Strzeleckiej i Jagodowej w Witnicy drogi będą wysypane i ubite tłuczniem. Powstanie też dokumentacja na ul. Młyńską i Kolejową w Nowinach Wielkich, na świetlicę wiejską w Nowych Dzieduszycach oraz na wodociąg w Białczyku. Dzięki temu za rok będzie można te inwestycje zrealizować.

W tym roku Gmina zyska wiele obiektów do spędzenia wolnego czasu. W Witnicy powstanie boisko do baseballa, a także skatepark (dla rolkarzy i deskorolkarzy) i pumptrack (tor dla rowerów). Nowe wiaty do spotkań mieszkańców, place zabaw lub siłownie ,,pod chmurką’’ powstaną w sołectwach: Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina.

Wyremontowane zostaną dachy na czterech budynkach w Witnicy i jednym w Kamieniu Wielkim. Wyremontowany zostanie dach szkoły w Sosnach, a OSP w Kamieniu Wielkim zyska nową bramę garażową.

To tylko najważniejsze inwestycje tegorocznego budżetu. Gmina zrealizuje jeszcze wiele pomniejszych zadań. – Plan jest ambitny, ale do tych inwestycji jesteśmy dobrze przygotowani. To będzie bardzo pracowity rok, tak jak 2017, ale efekty naszej pracy będą szybko widoczne i przyniosą mieszkańcom wiele korzyści – mówi Burmistrz Dariusz Jaworski

Na zdjęciu: Stadion Miejski zyska w tym roku nowoczesną bieżnię, rzutnię i skocznię oraz remont budynku zaplecza (fot. Mirosław Sztogryn)