Pochmurno 2°C

Lokalizacja gminy Witnica

Lokalizacja gminy Witnica

Gmina Witnica leży w północno zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie gorzowskim. Witnica jest gminą miejsko-wiejską. Leży nad rzeką Wartą, a część jej terenów należy do Parku Narodowego „Ujście Warty". Liczy ok. 13000 mieszkańców, jej powierzchnia to 278 km2.
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 132 i linia kolejowa relacji Kostrzyn - Krzyż Wlkp.