Pochmurno 2°C

Policja

Policja

Komisariat Policji w Witnicy obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Witnica. Jednostka mieści się w Witnicy przy ul. Żwirowej 2, tel. 95 751 72 00 fax. 95 751 72 15, e-mail komendant.kp_witnica@go.policja.gov.pl. W nagłych wypadkach oczywiście należy dzwonić pod numery alarmowe 997 lub 112.

Komendantem Komisariatu Policji w Witnicy aktualnie jest podinsp. Maria Pawlak, a zastępcą asp. Mariusz Kowalewski. W ramach komisariatu działa także Zespół Kryminalny, Zespół Patrolowo – Interwencyjny oraz Zespół Dzielnicowych. Aktualnymi dzielnicowymi są:

1. sierż. sztabowy Mirosław Łebek, tel. 519-534-404. Dzielnica nr 1: Mościczki, Mościce, Mosina, Kamień Wielki, Kamień Mały, Dąbroszyn, Krześniczka.


2. mł.asp. Adrian Skowroński, tel. 519-534-405. Dzielnica nr 2: Białcz, Białczyk, Pyrzany, Oksza, Świerkocin, Nowiny Wielkie, Stare Dzieduszyce, Nowe Dzieduszyce, Sosny, Kłopotowo

3. sierż. Tomasz Pyka, tel. 519-534-406. Dzielnica nr 3: Cały obszar Witnicy poza ul. Ogrodową, Słoneczną i os. Południowym.

Szczegółowe sylwetki dzielnicowych znajdziemy także pod linkiem   http://gorzow.lubuska.policja.gov.pl/go1/o-nas/dzielnicowi/13463,Wykaz-dzielnicowych-KP-Witnica.html. Tam można też sobie te dane automatycznie wydrukować lub pobrać w formie dokumentu PDF.