Pochmurno 2°C

WYKŁADY - DEBATY - WYSTAWY - PROMOCJE

WYKŁADY - DEBATY - WYSTAWY - PROMOCJE

Jubileusz 750 lat Witnicy
ŻÓŁTY PAŁACYK
WYKŁADY - DEBATY - WYSTAWY - PROMOCJE


organizowane przez:
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie EDUCATIO Pro Europa Viadrina, Towarzystwo Przyjaciół Witnicy i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
WYKŁADY
10 grudnia 2011 r. godz. 11.00
Nasz region w średniowieczu- Askańczycy a Piastowie
prof. dr hab. Edward Rymar
pozostałe wykłady i projekty w roku 2012 o godz. 17.00
13 stycznia
O nadwarciańskich wsiach rybackich
Z. Czarnuch
10 lutego
Z dziejów witnickiego rzemiosła i przemysłu przed rokiem 1945
U. Schroeter
9 marca
Awans: od wsi do rangi miasta
U. Schroeter
6 kwietnia
Życie Witniczan w okresie międzywojennym
11 maja
Front i Sowieci w Witnicy
Z. Czarnuch
8 czerwca
Jak rodziła się polska Witnica
Z. Czarnuch
6 lipca
Niemcy opuszczają Witnicę. Ziomkowie i miejsce niemieckiej spuścizny w naszej polityce pamięci
Z. Czarnuch
7 września
Witnica w latach Polski Ludowej
K. Sikorska
5 października
Ruch społeczny „Solidarność” w Witnicy
E. Kurzawski
7 listopada
Przemiany w Witnicy po roku 1990
A. Zabłocki

DEBATA WITNICKA
7 grudnia
Mój tuzin nietuzinkowych Witniczan.
Prezentacja swej listy 12. zasłużonych nie żyjących już Witniczan przez: Alicję i Leopolda Łabudów, Łucję Koryzna, Pawła Pisarka, Stanisława Myszkowskiego, Teresę Komorowską, Władysława Wróblewskiego i Ryszarda Iliaszewicza, oraz odczytanie tłumaczeń 2 głosów pisemnych Ulricha Schroetera i Ernesta Handke. Zebrane materiały posłużą Ewie Janowicz z Uniwersytetu trzeciego Wieku do opracowania książki pod tytułem: Nietuzinkowi Witniczanie, która mogłaby się ukazać w roku 2013.

WYSTAWY
15 czerwca, godz. 17.00.
Wystawa fotograficzna. Witnica widziana okiem mieszkańców Lubusza
21 września godz. 17.00.
Kołomyja – przedmioty przywiezione przez osadników i spotkanie Witniczan wywodzących się z tamtych okolic

PROMOCJE KSIĄŻEK
23 marca godz. 17.00
Promocja dwujęzycznej książki Zbigniewa Czarnucha:
Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi.
22 czerwca godz. 17.00.
Promocja drugiego wydania książki Zbigniewa Czarnucha:
Witnica na trakcie dziejów / Vietz am Wege der Geschichte.