Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza czerwiec 2012

Z kalendarza burmistrza czerwiec 2012

CZERWIEC
1.06. – Park Narodowy „Ujście Warty” – Chyrzyno – jubileuszowe międzynarodowe spotkanie dotyczące ochrony środowiska.
4.06. – Warszawa – konferencja firmy SI POWER inwestującej w elektrownie fotowoltaiczne.
5.06. – Komisja Wspólna Rady Miejskiej – debata dotycząca planów inwestycyjnych gminy Witnica oraz przyszłości oświaty.
6.06. – Gorzów – konferencja dotycząca Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z udziałem p. posła A. Szejnfelda i p. poseł K. Sibińskiej.
11.06. – TVP Gorzów – udział w programie dotyczącym rozwoju linii kolejowej Berlin – Kostrzyn – Witnica – Krzyż.
12.06. – Spotkanie koordynujące obchody jubileuszu 750-lecia Witnicy.
14.06. – Konwent Prezydentów Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego w Witnicy. W sali Regionalnego Centrum Ratownictwa pierwszy raz w historii województwa odbyło się posiedzenie Konwentu z udziałem p. marszałek E. Polak oraz v-ce Prezesa Telewizji Polskiej.
W drugiej części goście zobaczyli Witnicką Strefę Przemysłową, Browar, Park Dinozaurów, Park Drogowskazów oraz zjedli kolację w Wiacie Edukacyjnej Nadleśnictwa Bogdaniec na ul. Myśliwskiej.
15.06. – Zespół Szkół im. M. Kopernika – rozdanie świadectw zakończenia edukacji uczniów klas III ZSZ,
- udział w jubileuszu 100 urodzin mieszkanki Witnicy Pani Marii Górskiej. W uroczystości udział wziął v-ce wojewoda lubuski, a prezes KRUS przyznał Jubilatce specjalny dodatek do emerytury. Warto mieć 100 lat.
16.06 – 17.06. – Dwudniowe uroczystości jubileuszu 750-lecia Witnicy.
18.06. – Udział w wesołym pożegnaniu holenderskiej orkiestry Free Style Herrie Kapel z Druten.
19.06. – rozmowy z włoskim inwestorem z Turynu zainteresowanym dzierżawą obiektu przemysłowego na ul. Myśliwskiej.
20.06. – Kostrzyn – udział w konferencji prasowej dotyczącej rozwoju linii kolejowej Berlin – Kostrzyn – Witnica.
25.06. – Spotkanie z komendantem Jarosławem Pasterskim z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie nt. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Witnica.
26.06. – Spotkanie z szefami MZK i ZGM nt. koordynacji egzekucji czynszów i opłat,
- podsumowanie ponad miesięcznej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w urzędzie,
- udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej dotyczącej rozliczenia 11 inwestycji realizowanych w gminie z udziałem środków UE.
27.06. – Gorzów – spotkanie w Zakładach Energetycznych dotyczące rozwoju infrastruktury energetycznej w Witnicy.
28.06. - Górzyca – udział w walnym zgromadzeniu gmin Euroregionu Pro Europa Viadrina,
- sesja Rady Miejskiej.