Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza lipiec 2012

Z kalendarza burmistrza lipiec 2012

LIPIEC
2.07. – Spotkanie z kolejną firmą zainteresowaną zakupem gruntu pod elektrownie fotowoltaiczną.
3.07. – Udział w Lubuskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- spotkanie z nowym komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Ryszardem Wiśniewskim nt. rozliczenia inwestycji RCR i przekazania budynku starego komisariatu Policji w Witnicy,
- udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej poświęconym sytuacji finansowej gminy.
4.07. – Spotkanie z Konradem Wypychowskim dyr. Parku Narodowego „Ujście Warty”, a dotyczące nowych zasad dzierżawy terenów w Parku przez rolników z gminy Witnica,
- spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dotyczące budowy chodnika w Sosnach oraz poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości.
5.07. – spotkanie z szefem LAMIX-u dotyczące planów inwestycyjnych tej firmy,
- spotkanie z kierownikiem OPS-u w sprawie prac nad nową siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy (realizujemy I etap wart prawie 400 tys. zł.).
10.07. – Poznań – spotkanie z Prezesem Enea w sprawie rozwoju fotowoltaiki w Witnicy.
16.07. – Warszawa – redakcja Rzeczpospolitej – odbiór wyróżnienia w ogólnopolskim rankingu gmin.
17.07. – Zielona Góra spotkanie z p. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie projektu termomodernizacji Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy.
18.07. – Spotkanie z kolejną niemiecką firmą zainteresowaną gruntem – 86 hektarów pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.
23.07. – Spotkanie z pro-rektorem PWSZ w sprawie praktyk studentów w Witnicy.
24.07. – Spotkanie z polsko-duńską firmą Alpha-Wind zainteresowaną inwestycją w zieloną energię.
25.07. – Gorzów udział w święcie Policji z udziałem Komendanta Głównego Policji z Warszawy Marka Działoszyńskiego.
26.07. – Spotkanie z prezesem MZK Witnica w sprawie prowadzonych i planowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w mieście i gminie Witnica.