Umiarkowany deszcz 10°C

Z kalendarza burmistrza wrzesień 2012

Z kalendarza burmistrza wrzesień 2012

1.09. Spotkanie z belgijskim przedsiębiorcom z branży kamieniarskiej w sprawie zakupu gruntu w Witnickiej Strefie Przemysłowej.
2.09. Chyrzyno - udział w „Święcie Krowy” oraz konferencji poświęconej Parkowi Narodowemu „Ujście Warty”.
5.09. Spotkanie z p. Gianpaolo Bon właścicielem firmy F.G.I.-Poland w sprawie rozpoczęcia od 1 października produkcji uszczelek do reflektorów dla m.in. Fiata i Volkswagena. Firma jest spod Turynu i zatrudni na początek 6 osób.
6.09.-9.09. Obsługa wizyty burmistrza Druten Lucienia van Riswijka, który odwiedził nasze miasto wraz z Radą Miejską – pierwszy raz w historii już 15 letnich kontaktów.
10.09. Spotkanie z Prezesem i Naczelnikiem witnickiej OSP w sprawie zakupu nowego samochodu pożarniczego Mercedes wraz z podnośnikiem za kwotę 1,3 mln zł brutto. Gmina kupiła ten ciężki samochód z projektu EWT za 15% jego wartości czyli 205 tys. zł – pozostałą część pokryła UE.
10.09. Berlin – spotkanie z szefami firmy która wpłaciła wadium na zakup 86 hektarów pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.
11.09. Spotkanie z panem Karlem Hainzem Boosanem z Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych w sprawie współpracy przy tworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Głównym celem będzie modernizacja linii kolejowej Berlin-Witnica-Krzyż.
12.09. Podpisanie 10 aktów notarialnych na sprzedaż gminnych nieruchomości.
18.09. Udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego w Lubrzy. Spotkanie zdominowane zostało pozwem Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów do Trybunału Konstytucyjnego a dotyczącego zlecania gminom kolejnych zadań bez przekazywania pieniędzy.
20.09. Telewizja Polska – Gorzów udział w programie dotyczącym funkcjonowania samorządu w przyszłości.
21.09. Zielona Góra – Palmiarnia – odbiór nagrody w konkursie Lubuski Mister Budowy za inwestycję Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.
26 i 27.09. Spotkania z przedstawicielami PGNiG – Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej z Poznania i Zakładu Gazowniczego Szczecin w sprawie rozpoczęcia gazyfikacji Białcza, budowy gazociągu wysokiego ciśnienia z Kostrzyna do Gorzowa oraz planów gazyfikacji Dąbroszyna.
28.09. Spotkanie z Prezesem MZK Witnica p. Wojciechem Grzecznowski w sprawie powierzenia mu na kolejne trzy lata funkcji Prezesa Spółki.
28.09. Grupa 8 duńczyków z Aalborga wizytowała Witnicki RCR, oczyszczalnię ścieków i Przedszkole. W ich ocenie przegoniliśmy tymi inwestycjami duńskie rozwiązania.
28.09. Gorzów – Starostwo Powiatowe – udział w konferencji Polsko – Niemieckiej dot. EUWT – Eurodystrykt Trans-Oderland modernizacja kolei po obu stronach granicy.