Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza październik 2012

Z kalendarza burmistrza październik 2012

1.10. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej MZK Witnica w sprawie powierzenia na kolejne 3 lata funkcji Prezesa MZK panu Wojciechowi Grzecznowskiemu. Spotkanie z dyrektorem Parku Narodowego ,,Ujście Warty" dotyczące wyznaczenia 1900 hektarów gruntów położonych w granicach obwodu ochronnego Polder Północny Witnica do dzierżawy przez rolników.
2.10 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż 86 hektarów pod budowę elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy. Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.
4.10. Spotkanie z ks. Proboszczem z Kostrzyna dotyczące dokończenia remontu kościoła w Dąbroszynie. Wręczenie stypendiów burmistrza dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum; Udział w Sesji Rady Miejskiej.
5.10. Nagranie audycji radiowej Radia Zachód dotyczące m.in. p. Zbigniewa Czarnucha.
9.10. Udział w Polsko - Niemieckim Komitecie Monitorującym Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Lubuskie - Brandenburgia w Kostrzynie nad Odrą.
11.10. Sulęcin - udział (jako reprezentant 83 gmin woj. lubuskiego) w promocji telewizji cyfrowej.
12.10. Witnica - RCR udział w posiedzeniu Zarządów Euroregionu Pro Europa Viadrina po polskiej i niemieckiej stronie z udziałem nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą; RCR udział w obchodach Dnia Nauczyciela.
16.10. Spotkanie z p. Karlem-Hainzem Bossanem w sprawie modernizacji linii kolejowej Berlin – Witnica – Gorzów. Spotkanie z p. Poseł Krystyną Sibińską dotyczące środków finansowych z nowe-go okresu wsparcia 2013 – 2020.
17-19.10 - udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. Lubuskiego, a dotyczącym m.in.: ustawy śmieciowej, bezpieczeństwa energetycznego gmin, realizacji Programu Rozwoju Obsza-rów Wiejskich.
20.10. Miejski Dom Kultury udział w Dniu Seniora, RCR spotkanie z witnickimi strażakami
21.10. RCR - wręczenie 16 odznaczeń dla par obchodzących ,,Złote Gody".
23.10. Górzyca - udział w Organie Decyzyjnym oceniającym wnioski z Programu Lider Plus. Mościczki, Kamień Mały, Świerkocin, Pyrzany, Białcz, Mosina otrzymają na wiosnę elementy placów zabaw na kwotę 100 tys. zł. Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej
25.10. Wrocław - udział w między-narodowej konferencji dotyczącej współpracy transgranicznej w latach 2013 – 2020.
26.10. RCR - Spotkanie burmistrzów i wójtów z 15 gmin wchodzących do CZG-12 (gospodarka śmieciowa).
27.10. Klub Dromader – udział w 15-leciu klubu AA.
28.10. Białcz – udział w Mszy św. z udziałem ks. biskupa ordynariusza z okazji zakończenia remontu kościoła w Białczu za kwotę ponad 350 tys. zł.
30.10. Chyrzyno - udział w Radzie Naukowej PN. Ujście Warty, dotyczący zasad wydzierżawiania gruntów rolnych.
31.10. Gorzów - udział w posiedzeniu Zarządu Euroregionu Pro Europa Viadrina dotyczące małych projektów.