Umiarkowany deszcz 10°C

Z kalendarza burmistrza luty 2013

Z kalendarza burmistrza luty 2013

5.02. Udział w posiedzeniu Rady Miejskiej obradującej na Komisji Wspólnej.

7.02. Gorzów- spotkanie z Robertem Dolińskim ze Związku Romów Polskich w sprawie   świetlicy dla Romów.

Gorzów- udział w rocznej odprawie Komendy Miejskiej Policji podsumowującej bardzo dobre wyniki witnickiego komisariatu.

Spotkanie z historykiem Robertem Piotrowskim w sprawie witnickiego muzeum.

8.02. Spotkanie z firmą Si Power w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej.

Spotkanie z sołtysami z 18 sołectw gminy Witnica.

9.02. Udział w Balu Charytatywnym z którego dochód w kwocie ponad 5 tys. zł przeznaczony będzie na letni wypoczynek dzieci z gminy Witnica.

13.02. Wizyta p.Uty Barkusky - burmistrzyni Müncheberga w Witnicy omówiono przygotowania do wspólnej sesji obu Rad, a także plany współpracy.

14.02. Udział w Sesji Rady Miejskiej.

15.02. Spotkanie w kościele w Świerkocinie a dotyczące wsparcia remontu.

Gorzów - udział w trwającej już trzeci rok sprawie o zasiedzenie 10 arów gminnego gruntu.

16.02. Mościce – udział w rocznym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP.

18.02. Spotkanie z inwestorami z Gdyni, Łodzi i Warszawy.

19.02. Udział w konkursie na obsadę stanowiska strażnika miejskiego.

Spotkanie z inwestorem zainteresowanym zakupem gruntu w Witnickiej Strefie Przemysłowej.

21.02. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie podniesienia jakości kształcenia w naszej gminie.

22.02. Zielona Góra- udział w spotkaniu Zarządu Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego z p. Marszałek E. Polak i zarządem województwa.

26.02. Spotkanie z kolejnym inwestorem zainteresowanym 27-letnią dzierżawą 86 ha gruntów pod budowę elektrowni słonecznej w Witnicy.

27.02. Kostrzyn- Konferencja gmin po obu stronach granicy zainteresowanych rozwojem dawnej kolei wschodniej.

28.02. Spotkanie z dyr. Konradem Wypychowskim z Parku Narodowego Ujście Warty w sprawie wspólnych planów inwestycyjnych w Dąbroszynie.

Gorzów- udział w pożegnaniu Jarosława Pasterskiego ze stanowiska komendanta miejskiego policji w Gorzowie.

Udział w posiedzeniu Zarządu Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Spotkanie z zarządem KS Czarni Witnica.

Mȕncheberg- udział w dorocznym spotkaniu p. burmistrza z mieszkańcami.