Słonecznie 17°C

Z kalendarza burmistrza marzec 2013

Z kalendarza burmistrza marzec 2013

 

1.03. Spotkanie z inwestorami z Gdańska i Poznania zainteresowanymi budową elektrowni słonecznej.

2.03. Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Witnica.

5.03. Guben- udział w Pol.-Niem. Komitecie Monitorującym Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie-Brandenburgia.

6.03. Frankfurt- spotkanie Zarządów Pol. i Niem. Euroregionu PEV.

7.03. Przetarg na dzierżawę 86 ha gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wartej około 400 milionów złotych.
 

08.03 – Poznań, Urząd Wojewódzki – reprezentowanie 83 gmin woj. Lubuskiego na spotkaniu z Panią M. Młochowską – wiceminister administracji, która przedstawiła program reform dot. administracji;
 

09.03 – Nowiny Wielkie – Dzień Kobiet – tradycyjnie, perfekcyjnie przygotowany przez Panią G. Dudek i zgrany zespół współpracowników – impreza dla Pań.
 

11.03 – Spotkanie ze Zdzisławem Czyrką – Prezesem witnickiego browaru – rozmowy dot. jubileuszu 165-lecia zakładu;
 

11.03 - spotkanie z Zarządem KS Czarni Browar Witnica – rozmowy dot. finansowania klubuw 2013 roku oraz klubowych projektów składanych do euroregionu
 

12.03 – spotkanie z Panem Moczerniukiem – mieszkańcem Witnicy, który ponad 20 lat przebywał w USA i w Niemczech. Wymiana zdań na temat zmian oraz sposobów usprawnienia gospodarki, finansów, państwa i gminy;
 

12.03 - spotkanie z firmą Energy Partner ze Świebodzina, która wygrała przetarg na dostawę, montaż i zaprojektowanie pomp ciepła dla witnickiego RCR;
 

13.03 – Wizyta przedstawicieli Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera z Zielonej Góry – omówiono zasady dalszej współpracy;
 

14.03 – Udział w konferencji w Gorzowie Wielkopolskim dot. modernizacji linii kolejowej z Kostrzyna nad Odrą do Piły; udział w Sesji Rady Miejskiej;
 

15.03 – Spotkanie z dyrektorami banku PKO BP ze Szczecina i Witnicy;
 

18.03 – Gorzów Wielkopolski – udział w dwóch konferencjach dotyczących rozwoju cyfryzacji oraz zagospodarowania terenów wzdłuż linii kolejowej Berlin – Krzyż;
 

20.03 – Spotkanie z nowym dyrektorem Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika;
 

20.03, Kostrzyn nad Odrą – udział w konferencji dot. utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – Eurodystrykt Trans – Oderana;
 

21.03 – Bogdaniec – posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro – Europa Viadrina;
 

22.03 – Spotkanie z firmą SI Power i Krusproject dotyczące fotowoltaikę w Witnicy;
 

22.03 - Gorzów – podpisanie trzech aktów notarialnych;
 

22.03 - Gorzów – spotkanie w spółce ENEA Operator;
 

23.03 – Mościce – udział w uroczystym otwarciu nowego roku tury-stycznego w bazie edukacyjnej PTTK;
 

23.03. - hala Zespołu Szkół – udział w jubileuszowym (20-stym) Turnie-ju Tenisa Stołowego;
 

25.03 – Podpisanie z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim projektu dotyczącego współpracy; przyjęcie 19 interesantów;
 

26.03 – Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej;
 

28.03 – Spotkanie z Prezydentem Gorzowa oraz Starostą; opiniowanie projektu instalacji pomp ciepła w RCR.