Pochmurno 2°C

Stawki opłat

Stawki opłat

Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Witnica:
- iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za osobę.
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za osobę w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wynosi 8,60 zł, w przypadku, nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wysokość miesięcznej stawki opłat za osobę wynosi 15,00 zł.
Kto segreguje odpady komunalne, zapłaci znacznie miej od osób, które gromadzą odpady komunalne w sposób nieselektywny. Wszystkich naszych mieszkańców zachęcamy do segregacji odpadów komunalnych.