Pochmurno 2°C

Terminy opłat

Terminy opłat

Na terenie Miasta i Gminy Witnica ustalono obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 15-tego każdego następnego miesiąca kalendarzowego począwszy od sierpnia 2013 r.  Opłatę można uregulować gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Witnica