Pochmurno 2°C

Jak segregować odpady

Jak segregować odpady

Zasady selektywnej zbiórki na terenie gminy Witnica od dnia 01 lipca 2013r.:

Każdy mieszkaniec naszej gminy będzie miał możliwość segregowania swoich odpadów komunalnych. Segregacja u źródła ich powstania - „w domu” będzie polegać na segregowaniu odpadów w pojemnikach lub workach o odpowiednich kolorach.

POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI - PAPIER
Do pojemnika lub worka oznaczonego kolorem niebieskim wrzucamy:
książki, zeszyty,
zapisane kartki papieru biurowego,
torby i pudła papierowe,
gazety i kolorowe czasopisma,

Uwaga! nie wrzucamy:
kartonów po sokach i mleku, tzw. „Tetra Pack”,
tłustego lub mokrego papieru,
pieluch i innych artykułów higienicznych.

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY - SZKŁO
Do pojemnika lub worka oznaczonego kolorem zielonym wrzucamy:
białe i kolorowe butelki szklane,
słoiki, szklane opakowania po artykułach spożywczych

Uwaga! nie wrzucamy:
ceramiki porcelanowej,
luster, szyb samochodowych
szkła żaroodpornego,
opakowań po lekarstwach,
świetlówek, żarówek.

POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY PLASTIK, METAL
Do pojemnika lub worka oznaczonego kolorem żółtym wrzucamy:
butelki PET po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej (np. opakowania po szamponach, mydłach),
kartoniki po napojach i mleku,
folia aluminiowa, woreczki foliowe,
aluminiowe puszki po napojach, stalowe puszki po konserwach, jarzynach,

Uwaga! nie wrzucamy:
styropianu
baterii,
opakowań po środkach chemicznych i ochrony roślin,

POJEMNIK LUB WOREK BRĄZOWY - BIOODPADY
Do pojemnika lub worka oznaczonego kolorem brązowym wrzucamy:
Odpady kuchenne:
obierki z jarzyn i owoców,
resztki produktów mlecznych,
skorupki jajek,
fusy z herbaty i kawy
stary chleb,

Uwaga! nie wrzucamy:
mięsa, kości, ryb,
popiołu z kominka i pieca

 

Uwaga! Odpady ogrodowe:

trawa, licie, gałązki,
trociny, kora
zwiędłe kwiaty

odbierane są w PSZOK w Białczyku.

Jednocześnie każdy mieszkaniec Gminy Witnica będzie mógł przekazać swoje odpady do Gminnego Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Segregacja w punkcie selektywnego ich zbierania będzie polegać na możliwości przekazania odpadów problemowych, których nie możemy segregować u źródła ich powstania - „w domu”

Dodatkowo należy pamiętać, że przeterminowane lub niewykorzystane leki, igły, strzykawki, termometry rtęciowe mogą Państwo przekazać do punktów zbiórki znajdujących się w aptekach, baterie można wrzucić do pojemników na zużyte baterie znajdujących się na terenach szkół, instytucji publicznych i placówek handlowych, sprzęt elektryczny i elektroniczny można zostawić w sklepie, w którym kupujemy, akumulatory, oleje, smary i płyny techniczne można oddać w zakładach obsługi pojazdów mechanicznych lub na stacjach benzynowych, a także w punktach sprzedaży tego typu asortymentu.