Słonecznie 17°C

Z kalendarza burmistrza kwiecień 2013

Z kalendarza burmistrza kwiecień 2013

03.04 – Podpisanie umowy na 27 letnią dzierżawę 86 hektarów przez firmę Krusproject (grupa SI Power).
03.04 - Lemierzyce – udział w organie decyzyjnym programu Leader + (akceptacja dwóch witnickich projektów na kwotę 100 tys. zł.)
05.04 – Udział w posiedzeniu Rady Naukowej Parku Narodowego Ujście Warty – opiniowanie planów ochrony oraz projektów Life + na terenie Polderu Północnego Witnica.
09.04 – Spotkanie z historykiem Robertem Piotrowskim dotyczące nowego sposobu zagospodarowania całego Żółtego Pałacyku.
03.04 - Posiedzenie wyjazdowe Rady Miejskiej – m.in. wizytowano byłą szkolę w Mościcach (własność PTTK), adaptowany drugi pawilon pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Strzeleckiej, tereny w Białczyku pod budowę Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych, nową siedzibę biblioteki.
15.04 – Spotkanie z prezesem firmy SI Power oraz przedstawicielami firmy Belectric w sprawie warunków technicznych budowy elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy.
15.04 - Rozmowy z firmą Polo Market dotyczące rozpoczęcia
rozbiórki budynku Patio – Biedronki.
16.04 – Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze – udział w konferencjach dotyczących po-działu kwoty 800 mln Euro w latach 2014 – 2020.
18 – 19.04 – Przewodniczenie obradom Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (ustawa śmieciowa, budżety gmin, pieniądze na drogi, oświata, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
23.04 – Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej – budżet 2012.
24.04 – Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej MZK Witnica.
24.04 - Spotkanie – „burza mózgów” dotyczące projektu: Witnicka Wszechnica Wiedzy.