Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza wrzesień 2013

Z kalendarza burmistrza wrzesień 2013

26.07-05.08 - Burmistrz na urlopie;
06.08.- Podpisanie umowy wartej ponad 2mln zł na dowóz dzieci do szkół w okresie 4 lat. Przetarg wygrała Firma ARGOS - Agata Miłostan i zastąpi dotychczasową b. dobrze działającą firmą Andrus p. Tadeusza Andruszki.; Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej dotyczącym planów inwestycyjnych gminy na lata 2014- 2020;
07.08.- Spotkanie z p. Inspektorem Kulczewskim z Najwyższej Izby Kontroli, który zakończył prawie 1,5 miesiąca kompleksową kontrolę gminy w zakresie gosp. śmieciowej - bez uwag; Rehnsfelde - spotkanie grupy 4 EUWT dalsza praca nad metodologią i praktycznymi projektami inwestycyjnymi w nowej perspek-tywie UE;
08.08. - Grupowa praca dot. przygotowania witnickiego projektu dotyczącego promocji Witnickiej Strefy Przemysłowej. Projekt wart 0,5 mln zł. składany będzie do LRPO w działaniu 1.2.
9.09 -Udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina;
10.09 - Z. Góra - Uniwersytet Zielonogórski - udział w konferencji dot. środków UE w nowym okresie 2014-2020; - Dąbroszyn - udział w Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej- debata w jaki sposób kształcić dzieci by osiągały b. dobre wyniki i ułatwiały sobie start w dorosłym życiu;
11.09. - Witnica RCR - spotkanie Grupy 4 nowe Projekty - w tworzeniu EUWT; Nowiny Wielkie - udział w Radzie Pedagogicznej SP Nowiny Wielkie;
12.09. - Witnica - spotkanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz Radą Pedagogiczną Gimnazjum;
13.09. - Sulęcin - spotkanie zarządów euroregionu PEV z polskiej i niemieckiej strony;
14.09. - Stacja Kolejowa w Witnicy- uroczyste podsumowanie projektu EWT dot. jednakowego oznakowania linii kolejowej Berlin - Piła;
17.09. - Spotkanie z ks. Proboszczem z Krzeszyc dotyczące Kościoła w Okszy - składamy kolejny wniosek
do Ministra Kultury o wsparcie;
18.09. - Zielona Góra - spotkanie dotyczące projektów innowacyjnych w nowej perspektywie finansowej
19.09. - Warszawa - spotkanie z prezesem firmy SI POWER w sprawie fotowoltaiki w Witnicy;
20.09. - Frankfurt n/O - udział z referatem w konferencji z okazji 20- lecia powstania euroregionu ,,Pro Europa Viadrina’’;
21.09. - Żółty Pałacyk - promocja książki Zbigniewa Czarnucha- ,,Samozwańcze Konsulaty’’;
24.09.- Spotkanie z Robertem Piotrowskim - w sprawie nowego pomysłu na ekspozycje w Żółtym Pałacyku; Podsumowanie kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczącej oświaty; Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej;
25.09. - Spotkanie w gimnazjum z p. dyr. B. Andruszko - wizytacja szkoły
- Podpisanie umowy z bankiem PKO BP na kredyt skonsolidowany - gmina ,,zarobiła’’ na tej operacji 1,7 mln zł.
-Spotkanie z p. dyr. A. Wośkowiakiem z Zespołu Szkół w Witnicy, dotyczące dalszych wspólnych działań zwiększających atrakcyjność Zespołu Szkół;
26.09. - udział w sesji Rady Miejskiej;
27.09. - Poczdam - udział w ,,okrągłym stole’’ komunikacyjnym: Lubuskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie- Brandenburgia. Witnicki głos w sprawie modernizacji linii kolejowej Berlin- Krzyż;
30.09.- Spotkanie z dyr. K. Wypychowskim z PN. Ujście Warty i zarządem Spółki Wodnej, dotyczące melioracji i dróg w otulinie PN; RCR- udział w posiedzeniu nadzwyczajnego zjazdu Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych;
01.10. - Mościce spotkanie z Radą Parafialną i Ks. Proboszczem z Kamienia Wielkiego w sprawie wsparcia dla kościoła w Mościcach; udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej;
08.10. - Spotkanie ze Stowarzyszeniem PTAKI POLSKIE w sprawie dalszej współpracy na terenie gminy;
09.10. - Seelow - udział w spotkaniu ZS przedstawicieli gmin ze strony polskiej i niemieckiej tworzących EUWT (instytucja ponadrządowa mająca możliwości pozyskania środków bezpośrednio z Brukseli).