Słonecznie 17°C

Z kalendarza burmistrza październik 2013

Z kalendarza burmistrza październik 2013

*11.10 – Spotkanie z dyr. Władysławem Rylem, a dotyczące planów imprez kulturalnych 2014 roku. Omówiono kształt witnickich Piwovariów i Dożynek Gminnych.
* RCR – sala tradycji OSP- uroczyste wręczenia stypendiów burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
* 14.10 – Zielona Góra – spotkanie z Panią marszałek E. Polak, dotyczące pieniędzy na inwestycje w nowym okresie 2014 – 2020.
* 15.10 – Gorzów Wielkopolski – spotkanie z Panem wojewodą lubuskim J. Ostrouchem dotyczące utworzenia w Witnicy Centrum Integracji Społecznej.
* 16-18.10 – Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskie-go, którego głównym tematem był podział pieniędzy dla gmin w nowym okresie finansowym Unii Europejskiej.
* 19.10 – RCR – Powiatowa konferencja dot. bezpieczeństwa na pograniczu oraz obchody Dnia Strażaka.
* 22.10 – RCR – Lubuska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Witnicy.
* 23.10 – Zielona Góra – udział w uroczystościach 20-lecia powstania Agencji Rozwoju Regionalnego. Witniccy przedsiębiorcy zdobyli wiele grantów na swe projekty.
* 24.10 – Spotkanie z ks dr Skórą z Kostrzyna nad Odrą dotyczące remontu kościoła w Dąbroszynie.
- Udział w Sesji Rady Miejskiej.
- 25.10 – Spotkanie z dyr. Andrusyszynem z gorzowskiego „Sanepidu”
- Spotkanie z Panią architekt dotyczące zagospodarowania terenu w centrum miasta po byłej Biedronce przez Polo-market.
- RCR – Spotkanie z młodzieżą.
* 26.10 – Gorzów Wielkopolski – udział w mszy świętej w Katedrze, a później w uroczystym spotkaniu z okazji Dni Rzemiosła. Pan Ryszard Migdał – witnicki rzemieślnik – przedsiębiorca – handlowiec otrzymał za-szczytne odznaczenie im. J. Kilińskiego.
* 29.10 – Nowa Sól – udział w obradach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, a dotyczą-ce obrony interesów samorządowych i tworzeniu dobrego prawa!
* 30.10 – TVP – Gorzów – Lubuski Raport Gospodarczy z Witnicy – projekt wsparcia reklamy Witnickiej Strefy Przemysłowej oraz relacja z Lamixu.
* 31.10 – Spotkanie z nowym komendantem Straży Granicznej z Kostrzyna nad Odrą.