Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza listopad 2013

Z kalendarza burmistrza listopad 2013

4.11. - Poznań- spotkanie z Prezesem Firmy ENEA Operator, dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy oraz przyłączenia 65 megawatów, które zostaną przez nią wyprodukowane.
5.11. - Spotkanie z kierownictwem ZGM, dotyczące planów przekształcenia tej firmy.
6.11. - Gorzów- spotkanie z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotyczące budowy Farm Wiatrowych i Fotowoltaicznych w Gminie Witnica.
8.11.- Kostrzyn- spotkanie z prezesem Firmy ARCTIC PAPER dotyczące współpracy i podziękowania
za darowiznę papieru na wydanie nakładów 4 książek.
- RCR- udział w uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości.
15.11.- spotkanie z dyrektorem Agencji Rynku Rolnego, dotyczące spożywania przez dzieci soków owocowych w naszej Gminie.
- spotkanie z wójtem Łagowa oraz szefami organizacji NINE SIX POLAND dotyczące Festiwalu Motocyklowego ROCK BLUES & MOTOCYKLE. Uczestnicy na swych motorach jeden dzień spędziliby w Witnicy.
- Chyrzyno- udział w Radzie Naukowej Parku Narodowego ,,UJŚCIE WAR-TY”.
17.11.- RCR- udział w pięknej uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego- 10 par z MiG Witnica..
18.11.- Z. Góra – Lubuski Urząd Marszałkowski- rozstrzygnięcie VI RAN-KINGU GMIN woj. lubuskiego. Witnica zajęła I miejsce w województwie w kategorii GMINA INNOWACYJNA oraz IV (na 83 gminy) w kategorii Lubuski Lider Samorządowy.
19.11.- spotkanie z właścicielem sieci Polomarket (421 sklepów), dotyczące budowy tego marketu w Witnicy. Jesienią 2014 roku otwarty będzie sklep spożywczy oraz kosmetyczny Rossman.
20.11.- spotkanie z kierownikiem witnickiego OPS – dotyczące otwarcia w styczniu Środowiskowego Domu Samopomocowego.
- spotkanie z przedsiębiorcą dotyczące inwestycji w WSP.
21.11.- Gorzów- spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dotyczące. warunków zabudowy i zagospodarowania dla Polomarketu.
- podpisanie aktu notarialnego sprzedaży działki obok Biedronki.
24.11.- udział w 55-leciu Koła Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym.
25.11.- spotkanie z Zarządem KS Czar-ni- Browar Witnica.
27.11.- Warszawa- Ministerstwo Go-spodarki- udział w konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii.
- udział w spotkaniu Związku Praco-dawców Branży Fotowoltaicznej.
28.11.- Warszawa- prezentacja w Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Witnickiej Strefy Przemysłowej.