Słonecznie 17°C

Z kalendarza burmistrza grudzień 2013

Z kalendarza burmistrza grudzień 2013

03.12.2013 – Posiedzenie komisji wspólnej Rady Miejskiej – dyskusja dot. budżetu oświaty i ochrony środowiska;
05.12.2013 - Mosina koło Poznania - podpisanie Porozumienia o Współpracy Partnerskiej;
10.12.2013 – Lubniewice – jedno-dniowy uroczysty Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego z okazji 15-lecia utworzenia województwa lubuskiego;
12.12.2013 – Spotkanie z Prezesem Lubuskiej Izby Rolniczej Powiatu Gorzowskiego Czesławem Hładkim,
dotyczące współpracy w kontaktach z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, funkcjonowania spółki wodnej oraz dróg śródpolnych;
16.12.2013 – Gorzów – spotkanie ze Starostą Gorzowskim dotyczące projektowanej modernizacji drogi powiatowej z Witnicy do Sosen. Omówiono problem wycinki drzew, ścieżki rowerowej oraz zasad finansowania z programu EWT.
17.12.2013 – Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji inspektorem Głąbockim i Komendantem Komisariatu w Witnicy M. Wojtuściszynem, dotyczące współpracy w 2014r.
17.12.2013 – Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej, dotyczące budżetu na 2014r. i projektów stowarzyszenia Ptaki Polskie.
18.12.2013 – Regionalne Centrum Ratownictwa – ćwiczenia sztabowe i terenowe dotyczące zapobiegania zagrożenia, które mogą się zdarzyć w Kopalni Ropy Naftowej w Starych Dzieduszycach;
18.12.2013 – Spotkanie z dyr. Adria-nem Wośkowiakiem i nauczycielką Agnieszką Cwojdzińską z Zespołu Szkół w Witnicy, dotyczące wsparcia nowych projektów w 2014r.;
19.12.2013 – Spotkanie dotyczące nowej polityki oświatowej Gminy oraz zasad wynagrodzenia nauczycieli w 2014r;
20.12.2013 – Wręczenie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie dla Państwa Pulkowskich z Białcza i Państwa Mazurów z Witnicy;
20.12.2013 – Wizyta 25 osobowej grupy przedszkolaków z Witnicy w gabinecie burmistrza;
20.12.2013 – Udział w posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
20.12.2013 – Sesja budżetowa Rady Miejskiej;
23.12.2013 – Odbiór budowy Środowiskowego Domu Samopomocowego w Witnicy;
23.12.2013 – Spotkanie ze strażakami z Kamienia Wielkiego;
23.12.2013 – Uroczyste wręczenie Medalu Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego dla Pana Pułkownika Czesława Chmielewskiego nadanego mu przez Ministra Obrony Narodowej.