Lekki deszcz 10°C

Z kalendarza burmistrza styczeń 2014

Z kalendarza burmistrza styczeń 2014

07.01.2014 – Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.
08.01.2014 – Spotkanie z pracowni-kami Urzędu zwiększonego o nowy wydział Gospodarki Komunalnej po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Omówiono realizację najważniejszych zadań oraz oczekiwania związane szczególne ze zwiększoną kreatywnością i inwencją własną pracowników.
09.01.2014, Gorzów – Warsztaty szkoleniowe Aglomeracji Gorzowskiej, spotkanie z wybitnym ekspertem - doradcą, który zdecydował się przyjechać do Witnicy, by doradzić, w jaki sposób można lepiej sięgnąć po środki UE 2014-2020.
10.01.2014, Gorzów – Noworoczne spotkanie z Wojewodą Lubuskim w Filharmonii Gorzowskiej to okazja, by spotkać się i wymienić zdania z urzędnikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego z szefami Policji Straży, starostami i burmistrzami.
10.01.2014, Dębno – Noworoczne spotkanie burmistrza Dębna z mieszkańcami.
13.01.2014 – Spotkanie z mieszkań-cami ulicy Cegielnianej – omówiono sposób realizacji problemu wody i kanalizacji oraz poprawy bezpieczeństwa a także gazyfikacji tej ulicy.
14.01.2014 – Spotkanie z właścicielem firmy Sofia p. Piotrem Krzywic-kim.
14.01.2014 – Spotkanie z właścicielem firmy Lamix p. Mirosławem Laszko.
15.01.2014 – Mosina – koordynacja prac porządkowych i estetycznych w tej miejscowości.
16.01.2014 – Udział w posiedzeniu Zarządu Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina.
17.01.2014 - Spotkanie z p. Janem Tekielakiem, Prezesem Firmy SI POWER dotyczące projektu nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz budowie elektrowni fotowoltaicznej.
17.01.2014 – Noworoczne, tradycyjne spotkanie z witnickim biznesem z udziałem Pana Huberta Leopolda
Gabrysia – b. wiceministra gospodarki.
20.01.2014 – Spotkanie z Prezesem PTTK oddział Gorzów, dotyczące organizacji w Witnicy 63 Centralnego Zjazdu Turystów Kolarzy, który odbędzie się 9-16.08. Spodziewamy się nawet 200 miłośników dwóch kółek.
21.01.2014, Gorzów – podpisanie dwóch aktów notarialnych.
21.01.2014, Nowiny Wielkie – spotka-nie z mieszkańcami ulicy Pyrzańskiej dotyczące finansowania budowy tej ulicy.
22.01.2014 – Wizyta p. senator Heleny Hatki w Witnicy.
23.01.2014 – Wizyta dzieci klasy 3B z petycją do burmistrza w spawie parku przy stadionie.
23.01.2014, Rehnfelde – udział w grupie polsko – niemieckiej pracującej nad nowymi projektami dotyczący-mi utworzenia Europejskiego Ugrupo-wania Współpracy Terytorialnej (można otrzymać dodatkowe środki bezpośrednio z Brukseli).
27.01.2014 – Spotkanie z zarządem Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica, dotyczące budowy w Witnicy boiska ze sztuczna trawą.
27.01.2014 – Wizyta p. Z. Kajder z Rejonu Dróg Wojewódzkich, dotyczą-ca utrzymania ścieżki rowerowej od Dąbroszyna do Nowin Wielkich i wspólnych prac podnoszących estety-kę i bezpieczeństwo na drodze 132 i 131.
28.01.2014, Zielona Góra – udział w Zarządzie Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
30.01.2014 – Wizyta wicestarosty gorzowskiego i dyr. H. Napierały z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, dotycząca budowy ronda na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich w Nowinach Wielkich.
31.01.2014 – Spotkanie z sołtysami i radami sołeckimi.
01.02.2014 – Udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina.
03.02.2014 – Udział w spotkaniu Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP w Gorzowie.
04.02.2014 – Spotkanie z p. Karlem Hainzem Bossanem, dotyczącej linii kolejowej Kostrzyn - Krzyż.