Słonecznie 17°C

Z kalendarza burmistrza luty 2014

Z kalendarza burmistrza luty 2014

12.02, RCR - spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi na temat współpracy w pozyskaniu środków finansowych na termomodernizację i rewitalizację budynków wspólnot. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.
13.02, Witnica - spotkanie z przedstawicielami spółki wodnej ,,Dolina Warty’’, dotyczące planów inwestycyjnych spółki oraz zasad współpracy;
Rehfelde - spotkanie grupy roboczej nr 4, pracującej nad utworzeniem ugrupowania EUWT i tworzeniem katalogu projektów inwestycyjnych.
16.02., Nowiny Wielkie - spotkanie z grupą ponad 30 mieszkańców ul. Pyrzańskiej, dotyczące budowy utwardzonej nawierzchni tej ulicy.
17.02. - spotkanie z p. Robertem Piotrowskim i Maciejem Dudziakiem, dotyczące przyszłości Żółtego Pałacyku.
MGOPS - spotkanie z pracownikami ośrodka dotyczące organizacji i zasad wynagradzania.
18.02. Międzyrzecz - udział w posiedzeniu Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
20.02. - spotkanie z konserwatorami i architektem, dotyczące świątyni dumania w Dąbroszynie, kościoła w Okszy oraz nowego ładu architektonicznego i komunikacyjnego w cen-trum Witnicy.
21.02., Oksza, Mosina - spotkanie z Wojewódzką Konserwator Zabytków, dotyczące remontów obu kościołów;
Świerkocin - udział w uroczystości powitania witnickich olimpijek - Ewy Kuls i Natalii Wojtuściszyn.
24.02. - przyjęcie grupy 15 mieszkań-ców w ramach poniedziałkowego dyżuru burmistrza.
26.02., Gorzów - spotkanie z właścicielem firmy Kaskat, dotyczące budowy nowego zakładu w Witnicy;
Gorzów, Starostwo Powiatowe - spotka-nie z dyrektorem powiatowego inspektoratu sanitarnego.
28.02. - spotkanie z audytorem gminnym.
01.03. - Udział w bardzo udanym XVII Balu Charytatywnym.
03.03., Warszawa - udział w VI Forum Gospodarczym, dotyczącym energetyki, komunikacji, internetu, elektroniki i magazynów energii.
04.03., Gorzów, Starostwo Powiatowe - spotkanie dotyczące modernizacji drogi Witnica - Sosny;
Kostrzyn, Urząd Miejski - spotkanie z burmistrzem Andrzejem Kuntem dotyczące tworzenia obszaru funkcjonalnego;
Witnica, Lamix - spotkanie z właścicielem firmy dotyczące planów rozwojowych firmy.
Komisja Wspólna Rady Miejskiej - posiedzenie dotyczące m.in.. Budowy farmy wiatrowej (3 turbiny) w rejonie Mościc i Mościczek.
05.03. - przetarg na sprzedaż byłego Komisariatu Policji w Witnicy.
06.03. - Spotkanie z p. Piotrem Pietkunem, Nadleśniczym Nadleśnictwa Bogdaniec, dotyczące ścieżki rowerowej Witnica - Sosny oraz przejęcia boiska w Nowinach Wielkich.
Kamień Mały, Centrum Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół w Kamieniu Małym - udział w uroczystościach zawiązanych z jubileuszem współpracy Centrum z partnerem niemieckim.
07.03., Muncheberg - spotkanie z p. Utą Barchusky, dotyczące wspólnych projektów inwestycyjnych w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie - Branderburgia.
08.03., Nowiny Wielkie - udział w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet.
Witnica, RCR - udział w zebraniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Witnicy.