Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza marzec 2014

Z kalendarza burmistrza marzec 2014

10 marca, Słubice - udział w konferencji Zachodniej Izby Gospodarczej z prelekcją p. marszałek Elżbiety Polak, dotyczącą środków Uni Europejskiej na lata 2014-2020.
11 marca, Gorzów - spotkanie z Hubertem Harasimowiczem, komendantem Wojewódzkiej Państwo-wej Straży Pożarnej, dotyczące współdziałania Regionalnego Centrum Ratownictwa z jednostkami PSP.
12 marca, RCR - posiedzenie Grupy Roboczej nr 4, dotyczące projektów w ramach tworzonego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
13 marca, Seelow - udział w grupie roboczej nr 3 Europejskiego Ugrupo-wania Współpracy Terytorialnej - pracujemy nad statutem EUWT;
Kostrzyn - spotkanie z burmistrzami
Kostrzyna, Słubic i wójtami Słońska i Górzycy, dotyczące projektu w ramach tworzonych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
17 marca, Poznań - Wielkopolski Urząd Wojewódzki, spotkanie OPOS - Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z udziałem Ministra Olgierda Dziekońskiego, dotyczące propozycji zmian ustaw samorządowych.
18 marca - udział w komisji wspólnej Rady Miejskiej, dotyczącej dróg, budżetu,
19 marca, Słubice - udział w posiedzeniu Polsko - Niemieckiego Komitetu Monitorującego Lubuskie - Branderburgia w ramach programu UE - EWT.
20 marca, Zielona Góra - spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia projektu ,,Ujście Warty’’ - kanalizacja dla Witnicy, Białcza, Nowin Wielkich i Pyrzan;
- Sesja Rady Miejskiej;
- Müncheberg - udział w dorocznym spotkaniu p. Uty Barchusky - burmistrza Müncheberga z mieszkańcami.
- 21 marca, Warszawa - spotkanie z prezesem firmy SI Power, dotyczące elektrowni fotowoltaicznych
- 24 marca, UMiG w Witnicy - debata na temat funkcjonowania Żółtego Pałacyku w przyszłości.
- 25 marca, Kostrzyn - podpisanie porozumienia 5 gmin w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego, generującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
26 marca, Wojcieszyce - udział w konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
27 marca, Zielona Góra - Lubuski Urząd Marszałkowski - udział w debacie rolnej 2014.
31 marca, RCR - zgromadzenie gmin (30), tworzących EUWT
1 kwietnia - spotkanie z p. B. Mülerem, K. Berendtem oraz M. Dudziakiem i R. Piotrowskim w sprawie wspólnych projektów Pałacu Trebnitz i gminy Witnica.
2 kwietnia 2014 - spotkanie z burmistrzem Kostrzyna i przedstawicielami Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy z Warszawy w sprawie Przystanku Woodstock 2014.
- 3 kwietnia, Chyrzyno - udział w radzie naukowej Parku Narodowego ,,Ujście Warty’’ dotyczące Planu Odnowy.