Zachmurzenie 18°C

Kolej

Kolej

Kiedy Witnica znalazła się na trasie uruchomionej w roku 1857 Królewskiej Kolei Wschodniej, łączącej Berlin z Królewcem w Prusach Wschodnich, stworzyło to dużo dogodniejsze warunki jej rozwoju gospodarczego. Po pewnym czasie dobudowano drugi tor i rozbudowano budynek dworcowy. Powstała bocznica łączącą dworzec z cegielniami. W końcu lat 20. wzniesiono zabudowania służby konserwacji torów (w stylu Bauhausu) wraz z nowoczesnymi pompami obsługującymi urządzenie uzupełniające wodę w parowozach. Przemysłowcy i przedstawiciele handlowi coraz częściej w swych ofertach podawali nazwę Vietz (Ostbahn), którą przejęło miasteczko powstałe ze wsi w roku 1935. Polscy kolejarze już w marcu 1945 roku nadali mu nazwę Wicina, choć gospodarzami linii Krzyż - Kostrzyn zostali dopiero po jej przejęciu z rąk Armii Czerwonej 20 sierpnia 1945. W latach Polski Ludowej dworzec osobowy i towarowy tętnił życiem: oferowała swe usługi restauracja, postój taksówek, a liczne wagony czekały na bocznicach do wyładunku i załadunku. W latach zimnej wojny były tu składowane części żelaznego mostu rezerwowego na wypadek zniszczeń, do których mogło dojść nad Wartą i Odrą. W okresie przemian ustrojowych z początku lat 90. PKP zaczęły przeżywać długotrwały kryzys i reorganizacje. Rozwój motoryzacji, prywatne samochody, autobusy i ciężarówki zadały kolejnictwu ciężki cios. Wśród powstałych spółek kolejowych pojawiła się kolej regionalna i wysłużone lokomotywy spalinowe oraz stare wagony zastąpiono szynobusami, zakupionymi przez wojewódzkie władze samorządowe. Dworzec został zredukowany do poziomu kasy biletowej, dwu wartowni ruchu i bazy oddziału kontroli torów. Rozebrano zabytkowy budynek magazynu. Dnia 13 października 2007 roku z okazji 150 lat od uruchomienia linii kolejowej na stację wjechał pociąg retro relacji Gorzów - Berlin – Gorzów.
 

Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.