Umiarkowany deszcz 10°C

Ropa naftowa i gaz

Ropa naftowa i gaz

Pochodzenie pokładów ropy naftowej, wykształconych w wyniku ruchów górotwórczych naszej planety około 140 milionów lat temu, jest przedmiotem naukowych sporów. Pierwszy szyb naftowy wywiercono w USA w roku 1859, a kilka lat później pojawiły się one w Rosji, Kanadzie i Rumunii. Na ziemiach polskich pierwszą niewielką kopalnię ropy naftowej zbudowano w Bóbrce koło Krosna, w roku 1854, co związane było ze skonstruowaniem rok wcześniej przez aptekarza Ignacego Łukaszewicza lampy naftowej, powtórnie w roku 1854 wynalezionej w Ameryce. Łukasiewicz opracował metodę destylacji ropy na skalę przemysłową i dał podwaliny przemysłu wydobycia i przerobu ropy naftowej. W roku 1896 odkryto bogate złoża nafty na głębokości ok.1500 m w okolicach Borysławia; stąd właśnie po 1945 roku przyjechała do Witnicy grupa osadników, w tym Jan Dudziak, który został pracownikiem tutejszej gazowni. W końcu XX wieku przez kilkanaście lat w Witnicy znajdowała się Baza Grupy Sejsmicznej nr 2 Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Toruniu. W wyniku poszukiwań znaleziono w okolicy pokłady ropy i gazu ziemnego, najpierw w 1986 roku w Krzyszczynce w gminie Bogdaniec, skąd przez wiele lat wożono w cysternach ropę do przepompowni na stacji kolejowej Nowiny Wielkie. Dziesięć lat później udokumentowano obecność bogatych złóż ropy i gazu w okolicach Dębna, gdzie dziś oglądać można nowocześnie urządzoną stację kolejową w Barnówku, odbierającą rurociągami ropę z licznych odwiertów zlokalizowanych wśród pól i lasów Barnówka, Mostna i Buszewa. W roku 1999 występowanie ropy i gazu stwierdzono także w pobliżu Witnicy , w Sosnach i Dzieduszycach, gdzie na głębokości około 3000 metrów zlokalizowano złoże szacowane na około 500 tys. ton. Zasoby geologiczne złoża, znajdującego się na terenie gmin: Dębno, Lubiszyn i Witnica, pracownicy Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa i Nafty oszacowali na 64,4 min ton ropy naftowej i 29,4 mld metrów sześciennych gazu. Znaleziono je na głębokości około 3 tys. metrów i w okolicy pojawiły się wieże wiertnicze i kopalnie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) z Zielonej Góry. Przy okazji dzięki nim Park Drogowskazów wzbogacił się o wiertła i wydobyte kamienne rdzenie oraz głowicę eksploatacyjną odwiertu. Na terenie gminy Witnica, na stacji w Nowinach Wielkich przez kilka lat pracowała przepompownia do cystern kolejowych ropy, która wydobywana była w pobliskiej miejscowości, a koło wsi Sosny nadal się ją wydobywa.
 

Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.