Zachmurzenie 18°C

Turek

Turek

Drogowskazy występują zazwyczaj w postaci prostej drewnianej lub blaszanej tabliczki, opatrzonej nazwą miejscowości, zamocowanej na słupku lub jakiejś konstrukcji. Zdarzają się jednak formy wymyślne. Przed rokiem 1945 w Kostrzynie drogę do twierdzy wskazywały

drogowskazy w kształcie żołnierzy w strojach z XVIII wieku. W osiemnastowiecznej Saksonii stawiano słupy w kształcie ludzkiej postaci o rozpostartych nawet czterech ramionach. W Parku Drogowskazów znajduje się replika nieistniejącego już drogowskazu z początku XX wieku z podobizną głowy Turka, na którego ramionach były umieszczone nazwy miejscowości i odległości do nich. Znak stał w okolicy niemieckiego przygranicznego miasta Seelow. Do umieszczenia w Witnicy repliki nietypowego drogowskazu zainspirował twórcę Parku niemiecki kalendarz sprzed wojny, na którym widniał oryginał. Tradycja takich drogowskazów istnieje od dawna, podobny stoi koło Santoczna, widziano też takie drogowskazy na Białorusi.

Ciekawe jest źródło umieszczenia głowy Turka na drogowskazie. Otóż w średniowiecznych turniejach rycerskich popularną formą zabawy była walka z „Saracenem”, którym był wbity w grunt słup posiadający obrotowe ramiona i umieszczoną na jego szczycie głowę Murzyna lub Turka. Na lewym ramieniu zawieszoną miał tarczę, natomiast do prawego przymocowany miał kij, maczugę bądź też worek z piaskiem. Rycerze konno atakowali manekina, uderzali kopią w tarczę, a następnie pochylali się, aby uniknąć uderzenia przez drugą rękę wprawionego w ruch „Saracena”. Drogowskaz z rozpostartymi ramionami Turka nawiązuje w ten sposób do historii.

Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.