Lekki deszcz 10°C

Z kalendarza burmistrza maj 2014

Z kalendarza burmistrza maj 2014

9.05., Müncheberg - wizyta Rady Miejskiej w partnerskiej gminie
13.05., Gorzów, Komenda Wojewódzka Policji - spotkanie z gen. Wiśniewskim i zastępcą komendanta p. Michalak, dotyczące sprzętu i etatów dla witnickiego komisariatu policji
- Mościce - spotkanie z szefem gorzowskiego PTTK dotyczące współpracy przy organizacji 63 Ogólnopolskiego Zjazdu Turystów Cyklistów w dniach 9-16.08
14.05., Kostrzyn - spotkanie Grupy G-5, dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
15.05., Frankfurt - udział w posiedzeniu Polsko - Niemieckiego Komitetu Moni-torującego program EWT
16.05., Zielona Góra, Lubuski Urząd Marszałkowski - spotkanie z p. Katarzyną Drożak - dyrektor Departamentu Rozwoju
- Dychów - udział w posiedzeniu Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki
17.05. - udział w spotkaniu firm współpracujących z witnickim Browarem
20.05., Gorzów - Lubuski Urząd Wojewódzki - konferencja z udziałem woje-wody, dotycząca środków UE na lata 2014- 2020
- Lubiszyn—udział w sesji Rady Gminy
21.05. - Spotkanie z burmistrzami Rzepina, Ośna i Cybinki
- spotkanie z szefem LAMIX, dotyczące planów rozwojowych firmy
- Żółty Pałacyk - otwarcie wystawy fotograficznej ,,Drogi do Lebus''
- Lubiszyn - spotkanie z trenerem Mali-nowskim i radnym Kuderskim, dotyczą-ce sportu
23.05., Zielona Góra - podpisanie umów dotyczące Programu Rozwoju Obsza-rów Wiejskich
25.05. - wybory do Parlamentu Europejskiego
26.05., Poznań - podpisanie aktu notarialnego
27.05., Warszawa, Pałac Prezydencki - udział w uroczystości z okazji 25 lat samorządności w Polsce
2.06 - Spotkanie z p. Dorotą Kowalską z TPV Displays Polska, dotyczące możliwości zatrudnienia mieszkańców Gminy Witnica w tej firmie.