Zachmurzenie 18°C

Maszyna parowa z Dąbroszyna

Maszyna parowa z Dąbroszyna

Wynalazek Watta znalazł różnorodne zastosowania. Na przełomie XIX i XX wieku ogrzewanie pomieszczeń większych budynków za pomocą pieców kaflowych i kominków zaczęło być wypierane przez oszczędniejsze i mniej kłopotliwe kaloryfery. System centralnego ogrzewania wodą lub parą wprowadzono po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w roku 1716. Maszyna parowa z Dąbroszyna została zainstalowana w celach grzewczych w pałacowej kotłowni przez właściciela tamtejszego majątku hrabiego von Schwerina na początku XX wieku, a wymontowana w roku 1997 podczas przebudowy systemu grzewczego z koksowo-węglowego na olejowy. W większych skupiskach dużych domów stosuje się amerykański wynalazek przesyłania ciepła na odległość z roku 1878. Największe na świecie tego rodzaju scentralizowane systemy ciepłownicze znajdują się w Moskwie, Kijowie, Warszawie i w Hamburgu. W wielkich aglomeracjach są to przeważnie elektrociepłownie, wytwarzające jednocześnie energię elektryczną oraz ciepło pod postacią podgrzanej wody lub pary. W Witnicy system przesyłania ciepła na większą odległość wprowadzono po raz pierwszy w roku 1982 podczas budowy zakładu hodowlanego Kombinatu Rolnego „Warta” w Białczyku. Ciepłociąg połączył zakład hodowli bydła i suszarnię traw z osiedlem pracowniczym przy ulicy Ogrodowej w Witnicy.


Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.