Zachmurzenie 18°C

Lokomobila

Lokomobila

Odmianą maszyny parowej o wszechstronnym zastosowaniu były lokomobile. Wynalezione niezależnie od siebie na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku w Anglii i Ameryce, upowszechnione zostały w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. W Królestwie Polskim zaczęto produkcję lokomobil w roku 1857. Swoją budową poprzez zespolenie paleniska, kotła, silnika parowego i kół przypominały mały parowóz, były jednak po drogach przemieszczane siłą koni lub wołów. Wykorzystywano je przeważnie w majątkach ziemskich do poruszania młockarń, pił w tartakach, urządzeń młyńskich, pomp, a także do orania gruntów. Opalane węglem, odpadami drewna i torfem były urządzeniem bardzo tanim w eksploatacji. Zostały wyparte przez silniki spalinowe. Istniały także półlokomobile na stałym fundamencie, używane w małych zakładach przemysłowych.
Taka półlokomobila była zamontowana między innymi w sąsiadującej z Parkiem dawnej fabryce mebli „Fortuna”, którą w 1945 roku Sowieci wykorzystywali do oświetlania miasta.
Wyeksponowany fragment jest częścią lokomobili, która używana była po roku 1945 w majątku Tarnówek w gminie Witnica do uruchamiania prądnicy i zachowała się w tej miejscowości do roku 1995, w którym organizatorzy Parku wybrali się tam, aby ją zabrać do Witnicy, ale okazało się, że kilka dni wcześniej została pocięta na złom
 

Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.