Lekki deszcz 7°C

Parostatek

Parostatek

„Charlotte Dundas” – taką nazwę nosił pierwszy statek parowy zbudowany w Wiel-
kiej Brytanii w latach 1801-1802 przez Williama Symingtona. Równolegle eksperymenty z zastosowaniem maszyny parowej na statkach przeprowadzał Amerykanin Robert Fulton, którego parowiec „Clermont” w roku 1807 popłynął rzeką Hudson, dając początek parowej rzecznej żegludze. Jedenaście lat później parowiec „Savannah’’ przepłynął Atlantyk.
Na Odrze parostatki pojawiły się w roku 1838, a na Wiśle po nieudanej próbie, podjętej w roku 1829, systematyczne kursy żeglugi parowej uruchomiono w roku 1846.
W okolicach Witnicy od XVI wieku nad Wartą istniał rodzaj przystani, z której spławiano cegłę i inne towary. Ten rzeczny port był czynny do II wojny światowej. Była tu także binduga, miejsce wiązania przez flisaków pni w tratwy i spławiania ich w dół rzeki. Od połowy XVIII wieku przywożono tu surowce dla huty, a wywożono jej odlewy. To do tej właśnie przystani zwanej „Vietzer Ablage“ (polska urzędowa nazwa - Krzywda) przybił 24 kwietnia 1847 roku pierwszy płynący Wartą parostatek o nazwie „Stanislaus”. Kotwica oraz łańcuch, symbolizujące żeglugę rzeczną, zostały zakupione w roku 1995 w porcie odrzańskim w Nowej Soli.
 

Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.