Słonecznie 17°C

Granice regionu

Granice regionu

W okresie ostatniej wielkiej wędrówki ludów w VI-VII wieku naszej ery na ziemie dorzecza Odry, opuszczone przez plemiona germańskie, przybyli Słowianie. Z czasem wykształciło się wśród nich wiele plemion. W okolicach ujścia Warty zlokalizowano plemiona Licicavików,
Lubuszan i Pyrzyczan. Ziemie te za czasów Mieszka I znalazły się w granicach jego państwa. W latach 1124-25 za sprawą zabiegów polskiego władcy na terenie kasztelanii lubuskiej powstało biskupstwo lubuskie z siedzibą w Lubuszu (dziś Lebus), grodzie położonym za Odrą.
Wzmiankowana w wieku następnym Witnica leżała w obrębie tej diecezji. Po śmierci Bolesława Krzywoustego o położoną po obu stronach Odry Ziemię Lubuską, przypisaną przez niego władcom śląskim, toczono walki w gronie jego następców. W ich konsekwencji w drugiej połowie XIII wieku tereny kasztelanii lubuskiej znalazły się w rękach niemieckich. Ziemie położone na lewym brzegu Odry zachowały nazwę Ziemi Lubuskiej (Lebuser Land), te z prawego brzegu tej rzeki na południe od ujścia Warty dostały nazwę Ziemi Torzymskiej (Sternberger Land), a na terenach położonych na północ od Warty, między Odrą a Drawą pojawiła się Nowa Marchia (Neumark),w granicach której znalazła się Witnica. Nowa Marchia była prowincją Brandenburgii i miała swą stolicę początkowo w Myśliborzu, następnie w Kostrzynie, a od początków XIX wieku we Frankfurcie. To władze we Frankfurcie nad Odrą w roku 1935 roku na polecenie władz zwierzchnich nadały wsi Vietz prawa miejskie.
Po roku 1945 Ziemia Torzymska, część Nowej Marchii (w tym Witnica) i część Dolnego Śląska, określone zbiorczą nazwą Ziemi Lubuskiej, znalazły się w granicach województwa poznańskiego, a w latach 1950-1975 zielonogórskiego. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w latach 1975-1998 miasto leżało w granicach województwa gorzowskiego a obecnie należy do województwa lubuskiego. Czasy istnienia województwa gorzowskiego upamiętnia prezentowana tablica, która stała przy drodze Skwierzyna - Pniewy (słup na granicy z województwem poznańskim)
 

Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.