Słonecznie 17°C

Działy leśne

Działy leśne

Kompleksy leśne w okolicach Witnicy tylko we fragmentach są reliktami dawnej Puszczy Mosińskiej. Przeważają powierzchnie obsadzone lub obsiane sosną, co jest następstwem rabunkowej gospodarki w XVIII i na początku XIX wieku, kiedy pracujące w okolicy huty szkła, kuźnie i odlewnia żelaza, a także ogromne zapotrzebowanie na drewno budowlane i opałowe zgłaszane przez Berlin, oraz miasta nowomarchijskie, doprowadziły do wyniszczenia naturalnego drzewostanu lasów mieszanych.
W jednym z berlińskich archiwów zachowała się mapa z roku 1767 dawnego Massinschen Forst Revier (późniejszego nadleśnictwa w Mosinie), na której naniesiono charakterystyczne linie oddziałów, tworzących rodzaj leśnych ścieżek zwanych duktami, spełniających niekiedy funkcję komunikacyjną. Mapa opracowana została trzy lata po ukazaniu się nakazu dokonania pomiarów pruskich lasów królewskich. Każdy z oddziałów ma swój numer. Ich wprowadzenie znamionowało odejście od praktyki naturalnego odnawiania się lasu po wycince drzew i początek funkcjonowania gospodarki leśnej, opartej na planowym wyrębie
oddziału lub pododdziału i jego ponownym zalesieniu. Numeracja oddziałów, uzupełniona o numer obrębu (w Nadleśnictwie Bogdaniec są trzy obręby), tworzy swoisty system drogowskazów, ułatwiających służbie leśnej orientację w gęstwinie drzew. W lasach spotkać można osobliwe punkty styczne siedmiu lub ośmiu duktów i dróg, noszące na niemieckich mapach nazwę „Stern”, a na polskich „Gwiazda”.
Przy leśnych drogach znajdujemy ustawione w różnych okresach liczne kamienie z wykutymi lub namalowanymi numerami oddziałów. Aktualne numery obrębów i oddziałów są dziś przeważnie oznaczane farbą na małych, kamiennych graniastosłupach (w ekspozycji znajduje
się taki nieoznaczony współczesny granitowy słupek). W lasach spotkać można także aktualne oznaczenia obrębów i oddziałów, których numery wypisano na zamalowanych niemieckich kamieniach lub na ich odwrotnej stronie. Wyeksponowany kamień z wykutymi na jego zwieńczeniu czterema numerami oddziałów od 19 do 22 pochodzi z lasów kostrzyńskich. Pozostałe znaleziono w otoczeniu doliny Witny oraz w okolicach Jeziora Wielkiego. Są to zabytkowe oznakowania oddziałów lasów królewskich i lasów prywatnych majątków w Kamieniu Wielkim i Dąbroszynie. Kamienie są darem Nadleśnictwa Bogdaniec.
 

Tekst: Zbigniew Czarnuch, [za:] Witnica na trakcie dziejów. Wydanie jubileuszowe. Miejski Dom Kultury, Witnica 2012 r.