Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza sierpień 2014

Z kalendarza burmistrza sierpień 2014

12.08 - Spotkanie z Prezesem MZK Witnica, dotyczące realizacji projektu unijnego, efektem którego ma być skanalizowanie ul. Kościelnej w Białczu oraz części Pyrzan. Wartość zadania to ponad pół miliona złotych. W końcu września zapadnie decyzja o dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
13.08. - Spotkanie z ks. Prałatem R. Tomczakiem - nowym proboszczem Parafii Witnica;
- Lebus - Spotkanie dotyczące upamiętnienia śmierci księcia Mieszka Lubuskiego na górze zamkowej.
14.08. - Spotkanie z architektem dotyczące przyjęcia ostatecznego projektu zagospodarowania centrum miasta w II etapach.
15.08. - Udział w Mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego;
- udział w zakończeniu 63 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy i pożegnaniu jego uczestników (500 rowerzystów, w tym 40 z Ukrainy);
- udział w ostatnim letnim koncercie kameralnym w witnickim kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
16.08., Sosny - udział w święcie Sosen, przygotowanym przez p. Joannę Marciniak.
18.08. - Poniedziałek, przyjęcie 12 interesantów.
19.08. - Spotkanie ze starostą gorzowskim i projektantem koncepcji przebudowy drogi Witnica - Sosny na odcinku pierwszych 1,6 km. Koncepcja zakłada ułożenie asfaltu o szer. 6 m i ścieżkę rowerową o szer. 2 m.
20.08., Sulęcin - spotkanie przedstawi-cieli Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina;
- posiedzenie grupy inicjatywnej przygotowującej 70-lecie powstania KS Czarni Witnica.
21.08., Słubice - udział w posiedzeniu Rady Miejskiej.
22.08 - Spotkanie z zarządem KS Spartan Sosny;
24.08. - udział w tradycyjnych gminnych dożynkach.
25.08, Gorzów - spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji z zastępcą komendanta, dotyczące doposażenia Komisariatu w Witnicy.
- Zielona Góra - spotkanie z p. poseł Bożenną Bukiewicz dotyczące m.in. witnickich projektów w nowej unijnej perspektywie
30.08. - oficjalne otwarcie po remoncie świątyni Cecylii w Górnym Parku w Dąbroszynie
01.09. - Przyjęcie 11 interesantów oraz wręczenie dwóch nagród jubileuszowych: dla p. Andrzeja Kucharskiego za przepracowanie 40 lat oraz dla p. Pawła Pisarka za 30 lat pracy.
02.09. - Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.