Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza wrzesień 2014

Z kalendarza burmistrza wrzesień 2014

4.09., Nowa Sól, Bytom Odrzański – udział w rejsie statkiem ,,Laguna’’ w ramach zakończonego projektu EWT – ,,Odra dla turystów’’. Nasz projekt ,,Łączą nas rzeki’’ gmina zamierza zrealizować wspólnie z Gorzowem i Kostrzynem w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
5.09. - Spotkanie z p. Justyną Budzyn, artystką z Barlinka, która wykona projekt mozaiki w centrum miasta;
- Spotkanie z dyr. Pawłem Klimczakiem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz p. radnym Dariuszem Jaworskim w sprawie próby rozwiązania zagadki zestrzelenia amerykańskiego bombowca w okolicach Mosiny.
6.09., Stadion Miejski - Udział festynie zakładowym witnickiego Browaru.
KALENDARIUM BURMISTRZA
7.09., Kamień Mały – udział w wiejskich dożynkach.
8.09. – Spotkanie z p. M. Rackiewiczem w sprawie inwestycji po byłym kinie, na działce obok urzędu oraz możliwości inwestowania w Witnicy.
9.09. - Spotkanie z p. Andrzejem Kuderskim, przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie rozwoju sportu i turystyki.
11.09., Witnica, sala posiedzeń - Spotkanie 8 burmistrzów i wójtów tworzących grupę G-8, aplikującą o środki z Kontraktu Lubuskiego;
- Gorzów, Urząd Miejski – spotkanie w sprawie utworzenia EUWT – nowe-go tworu, który może aplikować o środki zewnętrzne;
15.09, Gorzów, Filharmonia – udział w Gali Biznesu, gdzie witnicki Browar został nominowany do nagrody.
17.09. – Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową.
18.09, Łagów – Udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
19.09, Dąbroszyn - Spotkanie z trzecim już inwestorem, który chciałby kupić pałac.
20.09. – Udział w uroczystościach 50-lecia LO im. Mikołaja Kopernika w Witnicy
22.09., Gorzów, Euroregion – Udział w posiedzeniu Zarządu;
- Oksza – spotkanie z grupą 60 konserwatorów zabytków z Polski i Niemiec, zainteresowanych ratowaniem zabytków sakralnych budownictwa szachulcowego. Gmina kolejny raz będzie zabiegać o środki z Ministerstwa Kultury na odrestaurowanie kościoła w Okszy.
23.09. – Wizytacja witnickiego stadionu;
- Spotkanie z dyrektorem ds. inwestycji Polomarketu w sprawie rozpoczęcia inwestycji
- Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.
25.09., Zielona Góra, Lubuski Urząd Marszałkowski – udział w konferencji dotyczącej rozwoju energetyki;
- udział w LXII sesji Rady Miejskiej.
26.09., Sosny – Wizytacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej;
- Witnica - Spotkanie grupy inicjującej utworzenie EUWT (Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej) – Trans Oderana.