Słonecznie 17°C

Z kalendarza burmistrza październik 2014

Z kalendarza burmistrza październik 2014

5.10., Dąbroszyn – udział w gminnych derbach piłki nożnej Zew Dąbroszyn – KS Nowiny Wielkie;
Dąbroszyn – pierwsze spotkanie z mieszkańcami wsi w nowej formule; dyskutowano o zakończeniu remontu kościoła, o gazyfikacji wsi, funkcjonowaniu świetlicy oraz o klubie sportowym, który awansował do klasy A.
7.10. – spotkanie ze starostą gorzowskim w sprawie wartego 2 mln zł projektu modernizacji drogi Witnica – Sosny, I etap – 1,6 km;
- spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół w Witnicy Adrianem Wośkowiakiem w sprawie współpracy oraz planów przejęcia szkoły przez gminę;
- Gorzów, TVP3, udział w programie ,,Karty na stół’’;
- udział w posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miejskiej.
8.10. – spotkanie z prezesem Miejskich Zakładów Komunalnych Wojciechem Grzecznowskim w sprawie dalszego kanalizowania Pyrzan i Białcza oraz wykonania do końca br. kilkudziesięciu przyłączy;
- udział w posiedzeniu komitetu organizacyjnego obchodów 70-lecia Klubu Sportowego Czarni – Browar Witnica.
9.10., Gorzów, Euroregion – podpisanie umowy na projekt.
KALENDARIUM BURMISTRZA
13.10. – spotkanie z szefem witnickich struktur Platformy Obywatelskiej p. Marianem Kielcem w sprawie działań rozwijających miasto;
RCR – wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół pod-stawowych i gimnazjum;
- spotkanie z firmą zainteresowaną zakupem 1,6 ha w Witnickiej Strefie Przemysłowej.
14.10, Zielona Góra, Lubuski Urząd Marszałkowski – konferencja energetyczna.
17.10., przychodnia zdrowia – spotka-nie z p. dr Ryszardem Iliaszewiczem, dotyczące możliwości przejęcia od powiatu części przychodni;
- spotkanie z zarządem Uczniowskiego Klubu Sportowego Witniczanin (tenis stołowy) w sprawie wsparcia działań klubu na rzecz dzieci i młodzieży.
18.10. – udział w uroczystościach Dnia Seniora w Witnicy i Białczu.
20.10., Kostrzyn, szpital – spotkanie z prezesem Traczem w sprawie przy-chodni zdrowia oraz prowadzenia rozszerzonej rehabilitacji w Witnicy w ramach kontraktu z NFZ;
- udział w posiedzeniu kapituły nagrody Inwestycja Roku.
21.10. – spotkanie z dyrektorem ds. inwestycji Polomarketu oraz firmą budowlaną z Kaźmierza k. Poznania, która zburzy i zbuduje nowy, piękny market w centrum
22-23.10. – udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Konwent podsumował czteroletnią kadencję, a burmistrz Witnicy miał przyjemność prowadzenia obrad.
24.10., RCR – 20-lecie chóru Cantores oraz Klubu Seniora.
26.10, RCR – uroczystość ,,Złotych Godów’’ – 15 par małżeńskich.
28.10., Dąbroszyn – rozmowy z firmą z Wrocławia, zainteresowaną zakupem Pałacu w Dąbroszynie pod Dom Po-godnej Starości;
- spotkanie z mieszkańcami ul. Kościuszki, dotyczące rozwiązania problemu praw własności gruntów pod budowę ulicy;
- udział w posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miejskiej.
29.10 – brytyjski inwestor w Witnicy zainteresowany zakupem 2,5 ha gruntu w Witnickiej Strefie Przemysłowej.
30.10. – udział w ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.