Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza listopad 2014

Z kalendarza burmistrza listopad 2014

21.11. - wizytacja remontu kościoła w Okszy oraz wizytacja Świerkocina pod kątem poprawy bezpieczeństwa.
24.11. - przyjęcie 9 interesantów oraz rozmowy z Eneą dotyczące przesunięcia linii średniego napięcia w Witnickiej Strefie Przemysło-wej.
25.11. - cmentarz w Witnicy, wizytacja zakończonych prac w kaplicy oraz terenu przylegającego do niej.
- rozmowy z wiceprezesem KSSSE Romanem Dziduchem, dotyczące współpracy gminy z Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
27.11. - rozmowy z Polomarketem dotyczące parkingów wewnętrznych.
- praca nad projektem rewitalizacji centrum miasta.
- przygotowanie informacji dla włoskiego inwestora z branży papierniczej.