Pochmurno 2°C

Regionalne Centrum Ratownictwa

Regionalne Centrum Ratownictwa

Projekt    „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

 

O projekcie

W ramach inwestycji wybudowano obiekt Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, który zebrał w jednym miejscu służby ochotniczej straży pożarnej, policji oraz ratownictwa medycznego. Inwestycja powstała w Witnicy, w rejonie ulic Rutkowskiego i Żwirowej na działce o pow. 1,15 ha, gdzie wcześniej znajdowały się nieużytkowane tereny zielone. To obiekt o dwóch kondygnacjach, przykryty płaskim dachem, częściowo dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1764,40 m2, kubatura 8048,69 m3, a powierzchnia użytkowa 2150,43 m2.

 

Obiekt składa się z następujących części:

- Część dla straży pożarnej o powierzchni 869,30 m2 zlokalizowana na 2 piętrach powstałego budynku. W części tej powstanie jednokondygnacyjny garaż wielostanowiskowy, strefa zapleczy biurowo-szatniowych, oraz wieża do suszenia węży o wysokości ok. 16m.

- Część dla policji o powierzchni 535,35 m2 zlokalizowana na 2 piętrach, poddaszu i tarasie.

- Część dla ratownictwa drogowego o powierzchni 156,22 m2 zlokalizowana na 2 piętrach budynku.

- Sala konferencyjna wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni  589,56 m2 zlokalizowana na jednej kondygnacji.

Na terenie wokół budynku wybudowano drogi wyjazdowe, parkingi, wiatę ogrodową, wiatę śmietnikową oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Zakres inwestycji obejmuje również zakup wyposażenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu.

Cel projektu

Celem projektu jest diametralna poprawa infrastruktury stanowiącej bazę do ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz poprawa jakości ochrony środowiska przed skutkami katastrof, wypadków, pożarów i innych szkodliwych zdarzeń – w regionie przygranicznym (powiat gorzowski i Märkisch Oderland), w tym w obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Cele szczegółowe projektu:

- budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, stanowiącego połączoną siedzibę Policji, Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej, umożliwiającego współpracę w zakresie prowadzenia działań operacyjnych i utrzymanie gotowości bojowej wszystkich podległych jednostek w optymalnym stanie,

- rzeczywista koordynacja i współdziałanie służb z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony medycznej i przeciwpożarowej poprzez wprowadzenie jednego, zintegrowanego systemu szybkiego reagowania (centrum dyspozycyjne),

- zwiększenie zasięgu geograficznego działania służb ratowniczych i wzmocnienie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz przed katastrofami w transgranicznym obszarze powiatu gorzowskiego i Märkisch Oderland, w tym w obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”,

- wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i niemieckimi służbami ratowniczymi poprzez wymianę doświadczeń i integrację grup zawodowych podczas wspólnych szkoleń i ćwiczeń służb ratowniczych z zakresu ochrony życia i ratownictwa,

- usprawnienie systemu łączności i monitoringu, obejmującego region przygraniczny (powiat gorzowski i Märkisch Oderland), pozwalającego na koordynację i prowadzenie działań o charakterze transgranicznym, w wypadkach zagrożeń i katastrof,

- opracowanie Regionalnego Planu Zintegrowanych Działań Służb Ratowniczych,

- zmniejszenie potencjalnych kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez usprawnienie funkcjonowania służb ratowniczych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

   

Dane kontaktowe partnerów projektu:

 

Informacji o projekcie udziela:

Urząd Miasta i Gminy Witnica
Wydział Inwestycji, tel. 095 721 64 46 – Katarzyna Cybułka – Główny Specjalista ds. inwestycji

tel. 095 721 64 85 – Paweł Łopatka – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Witnica

Koordynator projektu: Pan Paweł Łopatka

Partner 1 – Beneficjent Wiodący
Gmina Witnica
ul. K.R.N 6
66-460 Witnica
tel. +48 95 721 64 40
www.witnica.pl

Partner 2
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.+48 95 721 12 00
www.lubuska.policja.gov.pl
Partner 3
Landesrettungsschule Brandenburg Bad Saarow
Szkoła Ratownictwa w Bad Saarow
Pieskower Str 33
D-15526 Bad Saarow
tel. +49 336 313 335
http://www.landesrettungsschule.de
Partner 4
Stadt Müncheberg
Miasto Müncheberg
Rathausstrasse 1
D-15374 Müncheberg
tel. +49 334 32 81 00
http://www.stadt-muencheberg.de
Partner 5
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
ul. Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
+49 95 733 04 00
www.powiatgorzowski.pl
Partner 6
Landkreis Märkisch-Oderland
Starostwo Powiatu Marchijsko – Odrzańskiego
Pushkinplatz 12
D-15306 Seelow
tel. +49 3346 850 440
http://www.maerkisch-oderland.de
Partner 7
Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy
ul. Żwirowa 1a
66-460 Witnica
+95 721 64 65
Partner 8
Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Prezydium Policji we Frankfurcie nad Odrą
Nuhnenstraße 40
D-15234 Frankfurt (Oder)
tel. +49 335 561 0
http://www.internetwache.brandenburg.de/ppfrankfurt?_cookie=set

 

Linki związane z realizacją projektu

Wspólny Sekretariat Techniczny EWT

www.plbb.eu

Instytucja Zarządzająca EWT

www.mrr.gov.pl
www.ewt.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Instytucja Koordynująca EWT

www.wirtschaft.brandenburg.de
www.interreg.brandenburg.de

Euroregiony

www.euroregion-snb.pl
www.euroregion-snb.de
www.euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.de

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

www.lubuskie.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki

www.wojewodalubuski.pl

   

Kalendarium wydarzeń projektu

10.09.2008                  Europejska współpraca terytorialna - Studium Jednego Projektu                                                   

26.04.2010                  Polsko-niemiecka konferencja poświęcona wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę Regionalnego Centrum Ratownictwa w                                                        

15.06.2011                  Warsztat projektowy - organziacja szkolenia dla OSP z Polski i Niemeic                              

21.10.2011                 konferencja związana z uroczystym otwarciem obiektu Regionalnego Centrum Ratownictwa

22.10.2011                  się cykl szkoleń, połączony z udostępnieniem nowopowstałego obiektu ludności z obszaru wsparcia Programu EWT. Odbyły się 3 szkolenia z zakresu handlu ludźmi, cyberprzemocy i przemocy w szkole oraz instruktaże nt. bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa pożarowego w których uczestniczyło                                                     

4.11.2011 - 5.11.2011       Wspólne szkolenie OSP Witnica i FFW Müncheberg w Landowej Szkole Pożarniczej (LSTE) w Eisenhüttenstadt                                                  

29.12.2011                 polsko niemieckie spotkanie strażaków dotyczące współdziałania służb polsko-niemieckich podczas zdarzeń drogowych                                         

15.12.2011                 posiedzenie „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Gorzowskiego”                                                         

16.01.2012                 szkolenie strażaków ratowników z Witnicy i Manschnow pt „Działania podczas zadań kryzysowych na pograniczu polsko-niemieckim                              

14.04.2012                 dzień szkoleń w Regionalnym Centrum Ratownictwa     

21.04.2012                 wspólne szkolenie w centrum technicznym ochrony przeciwpożarowej w Grünheide. Temat: Zachowanie w pożarze pomieszczeń                                     

04.05.2012                 teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie działań ratowniczych podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych ( przemysłowych ) zlokalizowanych na terenie Witnickiej Strefy Przemysłowej                 

18.05.2012                 Wojewódzkie Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Krzewienie wśród dzieci i młodzieży zagadnień związanych z ochrona przeciwpożarową

23.06.2012                 szkolenie strażaków OSP Witnica i FF Müncheberg OT Hermerschdorf na temat zagrożeń pożarowych, organizacji akcji ratowniczych a w szczególności gaszenie mieszkań                     

25.06.2012                 teoretyczne i praktyczne szkolenie w przypadku udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym w zdarzeniach oraz zasad działania ratownictwa medycznego                         

17.07.2012                 wspólne polsko-niemieckie szkolenie w zakresie działań na wodzie oraz zasad postępowania w przypadku możliwości zagrożenia chemicznego środowiska           

20.07.2012                 teoretyczne i praktyczne szkolenie osób funkcyjnych Stałego Dyżuru Burmistrza w przypadku zdarzeń kryzysowych lub konfliktu zbrojnego                                 

18.08.2012                 wspólne polsko-niemieckie szkolenie dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarach obszarów leśnych                               

24.09.2012                 szkolenie obronne osób funkcyjnych dotyczące postępowania w trakcie organizacji i rozwijania stanowisk kierowania w przypadku zagrożenia Państwa i czasu wojny                               

13.10.2012 do 18.12.2012                       szkolenie z obsługi podnośnika hydraulicznego zakupionego w ramach projektu                                                   

20.10.2012                  szkolenie strażaków ratowników dotyczące postępowania w działaniach ratowniczych w trakcie wystąpienia innych, niż pożary miejscowych zagrożeń                               

09.11.2012                 szkolenie ratowników OSP doskonalące technikę działań ratowniczych na oblodzonych akwenach wodnych                       

29.12.2012                 wspólne polsko niemieckie spotkanie obejmujące wymianę doświadczeń oraz podsumowanie wspólnych szkoleń w 2012 roku                                                        

08.01.2013                 szkolenie obejmujące działania wspólne pomiędzy centrami Zarządzania Kryzysowego gmin powiatu gorzowskiego, a jednostkami OSP gmin powiatu                                                    

27.03.2013                 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników - działania w sytuacjach pożarów obiektów mieszkalnych                                   

14.04.2013                 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników - zasady działania w przypadku zdarzeń drogowych, postępowanie z poszkodowanymi w zdarzeniach                                                

21.06.2013                 Szkolenie „Ćwiczenia Witnica 2013” – współdziałanie służb ratowniczych z Polski i                

13.07.2013                 Posiedzenie Zarzadu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Witnicy - ocena działalności jednostek OSP z terenu gminy Witnica za I półrocze 2013                                                      

27.07.2013                 Posiedzenie Zarządu OSP w Witnicy - przyjęcie do realizacji wniosków z posiedzenia Zarządu Miejsko Gminnego                                              

17.08.2013                 Szkolenie strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego                              

31.08.2013                 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników                            

30.09.2013                 Ćwiczenia sztabowe WIERTNIA 2013        

30.09.2013                 Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Witnicy                              

19.10.2013                 sympozjum " RCR  jako ośrodek w systemie  służb ratownictwa działający w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń transgranicznych                                

22.10.2013                 Spotkanie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

18.12.2013                  18.12.2013 r. Ćwiczenia sztabowe, taktyczno-bojowe KOPALNIA DZIEDUSZYCE 2013 - Zasady działań ratowniczych w przypadku uwolnienia gazu oraz wycieku ropy naftowej

28.12.2013                 Spotkanie strażaków z OSP Witnica i FF Manchnow - podsumowanie roku szkoleniowego 2013 i przyjęcie propozycji wspólnych szkoleń na 2014 rok                                       

14.01.2014                 pogadanka z uczniami Gimnazjum w Witnicy nt. zachowania sie podczas zabaw na zamarzniętych akwenach wodnych oraz zagrożenia wynikające z ulatnianiem się tlenku węgla - "Czad, cichy zabójca"                           

17.01.2014                 szkolenie przedstawicieli zakładów pracy z terenu Miasta i Gminy Witnica n.t bezpieczeństwa w zakładach pracy                           

31.01.2014                 szkolenie sołtysów i mieszkańców wsi w związku z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym

8.02.2014                      posiedzenie Zarządu OSP w Witnicy

12.02.2014                  pokazy ratownictwa na lodzie  

8.03.2014                      zebranie sprawozdawcze OSP w Witnicy połączone ze szkoleniem  pt. „bhp podczas akcji ratowniczych, postępowanie ratowników podczas działań  na lodzie         

29.04.2014                 podpisanie porozumienia o współpracy dydaktycznej pomiędzy Zespołem Szkół im. M.Kopernika a OSP Witnica ;pokazy ratowniczo-gaśnicze dla młodzieży                                                      

6.05.2014                     szkolenie z organizacji akcji gaśniczych

10.05.2014                 festyn strażacki z pokazami ratowniczymi                                                

17.05.2014                 ćwiczenia z organizacji akcji ratownictwa technicznego pokazy sprzętu                            

31.05.2014 do 22.06.2014                       szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej z egzaminem                                                    

12.12.2014                 szkolenie w ramach projektu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                              

10.03.2015                 szkolenie w ramach projektu „Pomoc w nagłych przypadkach”                             

07.05.2015                  szkolenie w ramach projektu z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwach rolnych                       

25.05.2015                  kwalifikowana pierwsza pomoc KPP

 

Ćwiczenia zorganizowane przez Szkołę Ratownictwa z Bad Saarow             

24.10.2012                  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - LRS Bad Saarow                         

24.10.2012                  Wypadki z udziałem dzieci - LRS Bad Saarow         

27.11.2012                  Trening reanimacji - LRS Bad Saarow         

29.11.2012                  Trening reanimacji - LRS Bad Saarow                                 

05.12.2012                  Trening z wypadków (przypadki dzieci i dorosłych) - LRS Bad Saarow       

29.01.2013                  Szkolenie "Pierwsza pomoc" - LRS Bad Saarow                              

07.02.2013                  Szkolenie "Pierwsza pomoc" - LRS Bad Saarow                              

19.06.2013                  Trening reanimacji - LRS Bad Saarow         

12.05.2014                  Trening reanimacji - LRS Bad Saarow         

15.01.2015                  Trening reanimacji - LRS Bad Saarow