Pochmurno 2°C

Komisje rady

Komisje rady

Komisja rewizyjna
Skład Komisji:
Zygmunt Wilk Przewodniczący
Czesław Hładki Członek
Marek Kobylański Członek
Zdzisław Mikisz Członek
wakat Członek
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej są określone w rozdziale VI Statutu Miasta i Gminy Witnica

 

Komisja rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
  Skład komisji:
Rafał Ławniczak Przewodniczący
Marek Mołdoch Członek
Czesław Hładki Członek
Agnieszka Pundyk Członek
Danuta Szybińska-Juszczuk Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
- rozwój gospodarczy i ekonomiczny wsi,
- rolnictwo, agroturystyka, alternatywne źródła dochodów dla rolnictwa,
- gospodarka łowiecka, rybacka i leśna,
- ochrona środowiska i ekologia,
- inwestycje proekologiczne.

 

Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia
    Skład komisji:
Marek Kobylański Przewodniczący
Izabela Araszczuk Członek
Grażyna Dudek Członek
Jacek Piwkowski Członek
Krystyna Wojkowska Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
- realizacja ustawowych kompetencji gminy w zakresie prowadzenia oświaty,
- działalność gminnych placówek kulturalnych oraz kultura masowa,
-  sport, rekreacja i turystyka,
- pomoc  społeczna,
- inwestycje z zakresu oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budżetu
  Skład Komisji:  
Maria Butrym
Przewodniczący komisji
Zdzisław Mikisz
Członek
wakat
Członek
Zygmunt Wilk Członek
Piotr Zakryszko Członek
Zadania i przedmiot działania komisji:
- gminna gospodarka komunalna – usługi komunalne, mieszkalnictwo, drogownictwo itp.,
- inwestycje komunalne,
- planowanie finansów i budżetu gminy,
- handel, usługi i rzemiosło,
- gospodarka przestrzenna,
- ład i porządek publiczny,
- zarządzanie kryzysowe.