Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza maj 2012

Z kalendarza burmistrza maj 2012

30.04 – Udział w uroczystym apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Lekcja patriotyzmu w Szkole Podstawowej w Witnicy.
04.05 – Spotkanie z nowym prezesem firmy ESBUD z Myśliborza w sprawie budowy budynku 28 rodzinnego przy ulicy Ogrodowej.
07.05 – Spotkanie z Panią Elżbietą Polak z Zarządu Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze. Omawiano zasady przeprowadzenia w Witnicy konkursu wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży.
08.05 – Udział w Posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.
10.05 – Gorzów Wielkopolski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – udział w losowaniu grup Mini Euro Gorzów 2012. Wylosowaliśmy Ukrainę.
11.05 – Udział w Komisji Konkursowej wybierającej kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
14.05 – Spotkanie z Panem Borowiakiem ze Starostwa w Sellow w sprawie realizacji wspólnego projektu.
15.05 – Spotkanie dotyczące naprawy dróg gruntowych.
16.05 – Regionalne Centrum Ratownictwa - posiedzenie Komitetu Honorowego 750-lecia Witnicy.
17.05 – Spotkanie z Panią senator Heleną Hatką.
- Spotkanie ze Starostą Józefem Kruczkowskim.
- Nagranie filmu dotyczącego kolei przez TVP-3.
- Spotkanie z deweloperem w sprawie budynku wielorodzinnego w Witnicy.
18.05 – Dychów – Elektrownia Wodna – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Lubuskim Towarzystwem Na Rzecz Rozwoju Energetyki a Zrzeszeniem Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
19.05 – Gorzów Wielkopolski – udział w uroczystościach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.
21.05 – Spotkanie z Radami Pedagogicznymi Gimnazjum i Zespołu Szkół z Witnicy.
22.05 – Spotkanie z Panem Dyrektorem Uwe Gräfe z firmy Steinpol Central Services z Rzepina.
23.05 - Udział w Uroczystym pogrzebie Antoniego Brzozowskiego – wieloletniego radnego Rady Miejskiej oraz pracownika Kaflarni i Miejskich Zakładów Komunalnych w Witnicy.
24-27.05 – Druten – Holandia – wizyta robocza Rady Miejskiej.
29.05 – Spotkanie z przedstawicielami NSZZ Solidarność z firmy Steinpol Central Services.
- Zielona Góra – spotkanie w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie.
- Udział w debacie dotyczącej przyszłości województwa lubuskiego.
- Rzepin - wizyta w firmie Steinpol.
30.05 – Gorzów Wielkopolski – Starostwo Powiatowe - Podpisanie porozumienia o przejęciu Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy.