Pochmurno 2°C

Gimnazjum

Gimnazjum

Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy
Plac Wolności 7, 66-460 Witnica
tel./fax 095 751 52 20, tel. 095 721 64 74
Strona internetowa:
www.gimnazjum.witnica.pl, e-mail: gim.witnica@wp.pl

 

dyrektor: mgr Adrian Wośkowiak

Od 1 września 2015 Gimnazjum im. Ludzi Pojednania wchodzi w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy. W szkole uczą się gimnazjaliści z terenu całej gminy. Obecnie liczba uczniów uczęszczających do placówki wynosi 344 osoby, kształcących się w 15 oddziałach. Szkoła posiada funkcjonalną halę sportową, boisko i ścieżkę do jazdy na rolkach, dwie pracownie komputerowe, przestronną bibliotekę z czytelnią, świetlicę, stołówkę i nowoczesną szatnię z indywidualnymi szafkami. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: zespół wokalny, koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Sportowe, klub piłkarski, ponadto  funkcjonują przedmiotowe koła zainteresowań takie jak: humanistyczne, matematyczne, chemiczne, przyrodnicze. Uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej. Natomiast Samorząd Uczniowski jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, które realizowane są nie tylko na terenie szkoły.