Zachmurzenie 18°C

Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Witnicy
Ul. Wiosny Ludów 14, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 50 20, tel. 095 721 64 73,
strona internetowa:http://zspwitnica.edupage.org, e-mail:  zspwitnica@wp.pl

dyrektor: mgr Renata Sypuła.

W szkole w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 526 uczniów w 25 oddziałach, 119 uczniów mieszka na wsi co stanowi 21% wszystkich uczniów. Obwód szkoły to Białcz, Białczyk, Mosina, Sosny, Nowe Dzieduszyce, Stare Dzieduszyce.                       W szkole działają 2 świetlice – świetlica dla dzieci klas 1-3 otwarta od godz. 7.00 do godz. 15.30  (149 uczniów co stanowi 49 % wszystkich uczniów klas 1-3) oraz świetlica dla uczniów klas 4-6 (60 uczniów co stanowi 37,2 % wszystkich uczniów klas 4-6). Szkoła proponuje 37 różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych są to między innymi zajęcia wyrównawcze, wspomagające, regionalne, sportowe, harcerstwo, artystyczne, turystyczne, ekologiczne.


Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich
Ul. Wiejska 26, 66-460 Witnica, Tel./fax 095 751 19 76, tel. 095 721 64 79,
strona internetowa: www.spnowinywielkie.edupage.org, e-mail: spsekretarka@op.pl,
dyrektor: mgr Elżbieta Kwaśna.

Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich od 2015 roku funkcjonuje razem z przedszkolem jako Zespół Edukacyjny. Położona jest w zacisznym rejonie wsi przy ulicy Wiejskiej 26 obok zabytkowego kościoła. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Okszy, Kłopotowa, Boguszyńca, Świerkocina, Pyrzan i Nowin Wielkich. Szkoła liczy 6 oddziałów od klasy pierwszej do klasy szóstej. Posiada osobny budynek świetlicy i kuchni szkolnej, magazyn gospodarczy oraz dom n-la, w którym mieszkają emerytowani nauczyciele, a także budynek szkoły, park ekologiczny, bieżnię, boisko do gry w piłkę nożną i boisko do gry w piłkę koszykową. Placówka kładzie nacisk na rozwój sportu. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, który wyszkolił już olimpijczyków i członków kadr narodowych saneczkarzy. Szkoła zdobywa fundusze unijne na integrację środowiska lokalnego oraz ciekawe, innowacyjne projekty. Organizuje imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Założyła i wspiera zespół śpiewaczy Nowinianki oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. Od 1998 roku organizuje wypoczynek letni pod namiotami nad Morzem Bałtyckim. Co roku realizuje pomoc psych.-pedagogiczną wpierając uczniów z trudnościami w nauce oraz bardzo bogaty zestaw zajęć dla uczniów zdolnych. Uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie wyniki nauczania i świetnie sobie radzą w innych szkołach.

.


Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

Filia w Kamieniu Wielkim
Ul. Kościelna 1, 66-460 Witnica, Tel./fax 095 751 58 94, tel. 095 721 64 77,
e-mail: spkamien@onet.pl,
kierownik: mgr Jacek Piwkowski.

Filia Szkoły podstawowej w Dąbroszynie z oddziałem zerowym i oddziałami klas I-III mieści się w centralnym punkcie Kamienia Wielkiego, w poniemieckim budynku z dobudowanym niedawno nowoczesnym skrzydłem. Uczą się w niej dzieci z wsi Dąbroszyn, Krześniczka, Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościce i Mościczki. Szkoła działa aktywnie w swoim środowisku, pozyskuje pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój edukacyjny dzieci z terenów wiejskich. Ma nowoczesną pracownię komputerową i spełniającą wysokie standardy stołówkę. Szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej, organizuje też co roku Gminny Turniej Interaktywny ,,Zakochani w Polsce’’. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: Szkolne Koło Sportowe, koło turystyczno - przyrodnicze, koło matematyczno-informatyczne, koło językowe języka angielskiego.


Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie
Dąbroszyn 2, 66-460 Witnica, tel./fax 095 752 13 80, tel. 095 721 64 75,
strona internetowa: http://dabroszynsp.edupage.org/, e-mail: spdabroszyn@wp.pl,
dyrektor: mgr Ewa Śliwczyńska

Szkoła mieści się w poniemieckim budynku przy drodze z Witnicy do Kostrzyna, uczą się w niej dzieci z wsi Dąbroszyn, Kamień Mały, Krześniczka, Kamień Wielki, Mościce i Mościczki. Obecnie mieści oddziały klas IV-VI oraz oddział zerowy. Szkoła jest zmodernizowana, gruntownie przebudowano salę gimnastyczną i urządzono nowy plac zabaw. Zapewnia  stały dostęp do nowoczesnych technologii i pomocy naukowych. Dla dzieci z problemami wymowy prowadzi zajęcia z logopedą. Pozyskuje fundusze unijne, współpracuje m.in. z niemieckim Parkiem Przyrody Szwajcaria Marchijska. Chlubą szkoły jest organizowany z rozmachem coroczny festyn integrujący mieszkańców całej gminy. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: koło polonistyczne, koło matematyczno-informatyczne,  turystyczne, teatralne, plastyczne, sportowe. W szkole działa też jedyna w gminie spółdzielnia uczniowska.

.