Pochmurno 2°C

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 51 80,
strona internetowa:
www.zswitnica.pl, e-mail: zsswitnica@gmail.com
dyrektor: mgr Adrian Wośkowiak

Witnickie Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1964, a budynek, w którym się mieści, oddano do użytku w 1969 roku. 15 października 1970 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika.
Istnienie jedynej w naszym mieście szkoły średniej jest wynikiem ambicji i ofiarności Witniczan, a w szczególności Pani dyrektor Alicji Łabudy, która kierowała nią przez 25 lat. Mury szkoły opuściło niemal 2500 tysiąca Absolwentów. 1 września 2000 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół im. M. Kopernika w Witnicy. Od 1 września 2015 roku po zmianach organizacyjnych placówka nosi nazwę Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy w skład którego wchodzą następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Technikum (kształcące w zawodzie informatyk i logistyk), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) oraz Gimnazjum im. Ludzi Pojednania. Obecnie organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta i Gminy Witnica. Obecnie szkoła wyposażona jest w nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię, salkę fitness, boisko wielofunkcyjne, bieżnię z sztuczną nawierzchnią . Gabinety wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne. Na potrzeby informatyczne posiadamy trzy specjalistyczne pracownie. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego Hot – Spota. W 2015 roku budynki dydaktyczne szkoły zostały objęte całkowitą termomodernizacją, a wszystkie węzły sanitarne przeszły gruntowny remont.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 58 26, tel. 095 751 58 91,
strona internetowa: www.zsrkm.pl, e-mail: zsrkm@go.home.pl,
dyrektor: mgr Ryszard Nowicki

Szkoła została gruntownie zmodernizowana, obecnie finansuje ją Ministerstwo Rolnictwa. Uczy w 4 letnim techniku w specjalnościach: agrobiznes, architektura krajobrazu, weterynaria, rolnictwo, żywienie i gospodarstwo domowe. Prowadzi też szkołę policealną dla techników weterynarii oraz technikum uzupełniające o specjalności agrobiznes. Oferuje bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii Bi I, zapewnia internat i nowoczesną bazę dydaktyczną