Pochmurno 2°C

Park Drogowskazów

Park Drogowskazów

Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji, ul. Moniuszki, 66-460 Witnica,

kontakt: Żółty Pałacyk, ul. Sikorskiego 6, 66-460 Witnica, tel. 095 721 64 76, palacyk@witnica.pl lub Towarzystwo Przyjaciół Witnicy, Zbigniew Czarnuch, ul. Rybacka 6, 66-460 Witnica, tel. 095 751 50 18.


W Witnicy mieści się oryginalne muzeum pod gołym niebem - Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji. Formułę Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji wymyślił jako w pierwszej połowie lat 90 ówczesny prezes Towarzystwa Przyjaciół Witnicy – Zbigniew Czarnuch na fali integrowania się społeczności lokalnych wokół tzw. małych ojczyzn. Pomysł i nazwa Parku nawiązuje do czasów, w których wieś Vietz leżała na ważnym trakcie komunikacyjnym Akwizgran – Berlin – Królewiec – Petersburg oraz do faktu, że do dzisiejszych czasów w okolicy zachowały się słupy milowe i domy szosowe poczty pruskiej. Pomysł Parku został oparty na idei drogi jako symbolu łączności społeczności lokalnej ze światem i przedstawieniu odpowiedzi na pytanie co dobrego i złego ze świata dotarło do Witnicy. Park Drogowskazów powstał w 1995 r. na łąkach koło stawu w sercu miasta. Od tamtej pory rozrasta się liczba eksponatów i park wzbogaca się o nowe kolekcje. Koncepcja Parku została nagrodzona (1994) w ogólnopolskim konkursie „Małe Ojczyzny – przeszłość dla przyszłości” ogłoszonym przez Fundacje Kultury i Akademię Małych Ojczyzn. Dziś Parkiem zarządza Miejski Dom Kultury.
Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji to park tematyczny, w którym zebrano urządzenia i obiekty opisujące rozwój ludzkiej cywilizacji, od wynalazku koła, przez maszynę parową, aż do anteny radiowo – telewizyjnej. Na 7 hektarach ekspozycji zgromadzono około 60 obiektów i kolekcja stale się powiększa. Zaskakują wykonane z metalu dziwaczne postaci diabłów, autentyczny drogowskaz z podobizną Turka, czy gigantycznych rozmiarów rower. Wiele ze zgromadzonych eksponatów wiąże się z Witnicą – to tutaj przecież wykonano elementy pierwszej pruskiej (i jednej z pierwszych na świecie) maszyny parowej, z miejscowej kuźni pochodzi też specjalne urządzenia do podnoszenia i podkuwania koni. Park Drogowskazów dzieli się na cztery strefy:
• kultury drogi, gdzie znajdują się m.in. obiekty pobocza szos (w tym słupy milowe, znaki granic, drogowskazy itp.),
• refleksji, w granicach której zgromadzone zostały obiekty obrazujące skutki docierania wojen i zbrodniczych ideologii (np. instalacja „Exodus”),
• słupów milowych cywilizacji, w której zbierane są obiekty symbolizujące postęp techniki i jej docieranie tu w okresie Nowej Marchii i Brandenburgii (np. kamienie młyńskie, pierwsza niemiecka maszyna parowa, latarnie gazowe, parostatek, kolej itp.),
• fantazji – bo przecież droga kojarzy się także z marzeniami o dalekich podróżach. Umieszczane są tu np. tematyczne zbiory drogowskazów z osobliwymi nazwami polskich miejscowości.
Wszystkie zabytki opatrzone są tablicami z krótkimi informacjami w języku polskim i niemieckim. Park stał się już jedną z atrakcji Witnicy i Ziemi Lubuskiej, staje się on również celem wycieczek edukacyjnych miejscowych szkół, służąc realizacji programu poznawania historii małej ojczyzny. Częstymi gośćmi w Parku są nie tylko turyści polscy, ale i zagraniczni.