Pochmurno 2°C

F.A.Q.

Lista dostępnych pytań:


Pytanie:

Jakie sankcje grożą za nie prowadzenie prawidłowej gospodarki śmieciowej na posesji?

Pytanie:

Czy strażnik miejski może wejść na teren prywatnej posesji?

Pytanie:

Kto potwierdza zgodę na zameldowanie na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego” na rzecz osoby meldującej się?

Pytanie:

Jakie należy przedłożyć dokumenty do zameldowania na pobyt stały?

Pytanie:

W jaki sposób uzyskać zezwolenie na przyłącze wod.-kan.?

Pytanie:

Dlaczego czasami brak jest wody?

Pytanie:

Ile kosztują działki budowlane na ternie Gminy Witnica?

Pytanie:

Jaka jest procedura wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów)?

Pytanie:

Jaki jest okres oczekiwania na decyzje w sprawie wycinki drzewa?

Pytanie:

Jakie dokumenty należy przedłożyć przy kupnie lokalu?

Pytanie:

Jakie opłaty wnosi się w związku z zawarciem małżeństwa?

Pytanie:

Który Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej?

Pytanie:

Do którego Urzędu Stanu Cywilnego należy się zgłosić chcąc zawrzeć małżeństwo wyznaniowe?

Pytanie:

W którym Urzędzie Stanu Cywilnego można zawrzeć związek małżeński cywilny?

Pytanie:

W jakim terminie należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego chcąc zawrzeć małżeństwo?

Pytanie:

Czy dokumenty do zawarcia małżeństwa można złożyć przez pośrednika, czy osobiście?

Pytanie:

Jakie dokumenty musi złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo?