Słonecznie 18°C

Galeria - Projekt ,,Drzwi do wyobraźni''

Projekt ,,Drzwi do wyobraźni''

Gimnazjaliści też potrafią! Przez cały rok zajmowali się edukacją teatralną, filmową i medialną. Nakręcili nawet program telewizji śniadaniowej…W witnickim gimnazjum przez miniony rok szkolny realizowano innowację pedagogiczną : Drzwi do wyobraźni. Elementy edukacji teatralnej, filmowej i medialnej, zatwierdzoną przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Opracowały ją polonistki: Izabela Rebeczko i Małgorzata Tyborska, zajęcia prowadziła także Joanna Poniedziałek.
25 uczniów z klas drugich uczestniczyło w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, podczas których realizowano cel główny innowacji: teoretyczne i praktyczne przygotowanie ucznia do pełniejszego wykorzystywania nowoczesnych technologii, internetu i telewizji dla celów edukacyjnych.
Odbywały się zajęcia z kultury żywego słowa, ruchu scenicznego, ćwiczenia dykcyjne, spotkania z animatorką kultury z gorzowskiego teatru, podczas których młodzież uczyła się rytmiki i opanowała kilka układów tanecznych. Prezentowano wartościowe filmy, które później komentowano i oceniano pod kątem warsztatu filmowca.
Uczestnicy innowacji zapoznali się z tajnikami pracy radiowców i aktorów. Gościli w gorzowskim oddziale Radia Zachód, gdzie wystąpili na antenie oraz w Teatrze im. J. Osterwy, by zwiedzić charakteryzatornię, garderoby, pracownię krawiecką i perukarską. Przedstawiono im etapy pracy nad kostiumem od projektu do kompletnego ubioru aktora. Oprócz tego młodzież obejrzała dwa przedstawienia teatralne, po których uczestniczyła w spotkaniach z aktorami. Wycieczki stały się także okazją do poszerzenia wiedzy o regionie. Uczniowie zwiedzili Willę Schrődera i Spichlerz w Gorzowie Wlkp. oraz Zagrodę Młyńską w Bogdańcu. Wszystkie wycieczki dokumentowano w postaci zdjęć i filmików.
Uczniowie poznali programy komputerowe umożliwiające obróbkę zdjęć i montaż filmów. Podsumowaniem zajęć teoretycznych była realizacja projektu edukacyjnego. Od kwietnia do czerwca jego uczestnicy - podzieleni na grupy- wykonywali przydzielone zadania: program telewizji śniadaniowej ,,Dzień dobry Witnico!’’, audycję radiową wyemitowaną w szkolnym radiowęźle, inscenizację Dziadów, wywiady, sondy uliczne, wprawki redakcyjne i film promujący szkołę.
Młodzież samodzielnie wyselekcjonowała materiały, zmontowała je, opatrzyła napisami i podkładami muzycznymi, a swoje dokonania zaprezentowała kolegom, nauczycielom, rodzicom i zaproszonym gościom. - Działania innowacyjne wymagały od młodzieży i opiekunów dużo pracy przez dziesięć miesięcy, ale dostarczyły wszystkim wielu wrażeń oraz nowych umiejętności, a założone cele zostały zrealizowane – mówią I. Rybeczko i M. Tyborska.