Słonecznie 18°C

Galeria - II Miejska Wigilia

II Miejska Wigilia

Kilkuset mieszkańców Gminy dzieliło się opłatkiem z Burmistrzem. Uczestnicy Miejskiej Wigilii otrzymali też w prezencie sianko na świąteczny stół.

W niedzielę 20 grudnia mieszkańcy Witnicy zebrali się na placu przed Regionalnym Centrum Ratownictwa na II Miejskiej Wigilii. Słowo wstępne powiedział ks. prałat dr Ryszard Tomczak oraz Burmistrz Dariusz Jaworski. Harcerze z Witnickiego Szczepu Harcerskiego ,,Wicina’’ przynieśli światełko betlejemskie i przekazali je burmistrzowi i proboszczowi. Następnie uczestnikom wigilii rozdano opłatek i każdy z każdym mógł złożyć sobie życzenia świąteczne. Nie zabrakło też pysznych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbroszyna, Sosen i Białcza. Karczma Piwosz serwowała barszcz, pierogi, łazanki, krokiety i ciastka. Występowały też zespoły z Miejskiego Domu Kultury i chór Cantores – oczywiście śpiewano kolędy i pastorałki. Zbierano słodycze i zabawki dla dzieci z uboższych rodzin z terenu naszej gminy. Każdy mógł wejść, zjeść, napić się, porozmawiać, złożyć każdemu życzenia. Mieszkańcom rozdawano też sianko na wigilijny stół z życzeniami od Burmistrza. W miłej i ciepłej atmosferze minęły dwie godziny Miejskiej Wigilii, w której w sumie wzięło udział około 300 osób. Impreza przyjęła się w naszej gminie i w przyszłym roku również się odbędzie.

(fot. Mirosław Sztogryn)