Słonecznie 18°C

Galeria - Coroczne spotkanie z sołtysami

Coroczne spotkanie z sołtysami

Burmistrz Dariusz Jaworski jak co roku spotkał się z sołtysami z terenu całej Gminy. Gospodarze sołectw dostali prezenty i w rzeczowej atmosferze mogli porozmawiać o problemach wsi.

Z pierwszymi dniami wiosny co roku Burmistrz Dariusz Jaworski spotyka się z sołtysami i członkami rad sołeckich 18 naszych wsi. Wtorkowe spotkanie podzielono na dwie części - najpierw sami sołtysi spotkali się roboczo z kierownictwem Urzędu Miasta i Gminy, a potem w części oficjalnej dołączyli do nich członkowie rad sołeckich i zaproszeni goście. W części roboczej z udziałem Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i kierowników wydziałów, sołtysi dowiedzieli się o szczegółach rozliczania funduszu sołeckiego, ważnych terminach, o organizacji zebrań sołeckich, czy o trybie rozwiązywania podstawowych problemów komunalnych. Rozmawiano też o najpilniejszych bieżących sprawach. W części oficjalnej udział wzięli również przedstawiciele Parku Narodowego ,,Ujście Warty'', Nadleśnictwa Bogdaniec, Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Spółki Wodnej ,,Ujście Warty'', Banku GBS i kół łowieckich. Przedstawiciele największych z tych instytucji przekazali przedstawicielom sołectw bieżące informacje o swojej działalności, a bank przedstawił ofertę preferencyjnych kredytów dla rolników. Burmistrz Dariusz Jaworski podsumował ubiegłoroczne inwestycje i prace wykonane w poszczególnych sołectwach oraz zapowiedział plany na bieżący rok. Wzniósł też toast, w którym podziękował sołtysom i radom sołeckim. - Wykonujecie ogromną i ciężką pracę. Jesteście moją prawą ręką i łącznikiem między urzędem a mieszkańcami - chwalił sołtysów Burmistrz. O problemach wsi mówił też przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej Rafał Ławniczak. Po wystąpieniach gości, przedstawiciele sołectw przy kawie i ciastach upieczonych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mościczek i sołectwo Białcz, w rzeczowej atmosferze zadawali pytania przedstawicielom poszczególnych instytucji, dotyczące problemów wsi.

(fot. Mirosław Sztogryn)