Słonecznie 18°C

Galeria - Szkolenia z pierwszej pomocy w RCR, listopad 2012

Szkolenia z pierwszej pomocy w RCR, listopad 2012

W dniach 27 i 29 listopada 2012 r. w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy miały miejsce dwa całodniowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Witnica oraz gminnych jednostek podległych (M-GOPS, ZGM, OPS). Wzięło w nim udział w sumie 48 osób. Tematem szkolenia była pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, czyli podstawowe czynności jakie należy wykonać przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mające na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali.
Wykładowcą była pani ratownik z Landowej Szkoły Ratownictwa Brandenburgii z Bad Saarow. Szkoła ta jest partnerem w projekcie „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia 2007 - 2013.
Wykładowca prezentował etapy udzielania pierwszej pomocy, przykłady reagowania w przypadku wypadków drogowych, wstrząsów, typowych urazów, krwotoków i oparzeń. Pracownicy dowiedzieli się co zrobić w wypadku porażenia prądem, ataku padaczki, udaru słonecznego, omdlenia czy zawału. Omówione zostały objawy i pierwsza pomoc w wyżej wymienionych sytuacjach. Szkolenia miały charakter ściśle praktyczny, urzędnicy mogli poćwiczyć usztywnianie złamanych kończyn, zakładanie jałowych opatrunków uciskowych ale również reanimację na sterowanych komputerowo „fantomach” szkoleniowych. Komputer rejestrował akcję reanimacyjną, a uczestnicy szkolenia dowiedzieli się czy przeprowadzona przez nich akcja była skuteczna. Wykorzystanie takich technologii szkoleniowych jest możliwe dzięki współpracy transgranicznej Gminy Witnica z Landową Szkoła Ratownictwa, która to trwa już od 2008 roku. Współpraca ta, to jednak nie tylko szkolenia dla specjalistów, gdyż wg obowiązujących przepisów prawnych, każdy z nas ma obowiązek ratowania życia, a nie udzielenie pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego warto wziąć udział w szkoleniu, potrenować i dowiedzieć się jak zachować się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia. Chętne firmy i instytucje, które chciałyby bezpłatnie przeszkolić w Regionalnym Centrum Ratownictwie swoich pracowników z pierwszej pomocy, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem wydziału organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Witnica.