Słonecznie 18°C

Galeria - Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Młodzi. Innowacyjni. Konkurencyjni. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w województwie lubuskim.

Jak należy odpowietrzyć układ paliwowy ciągnika rolniczego? Jakie skutki niesie za sobą monokultura zbożowa? Skąd rolnik może pozyskać środki na rozwój swojego gospodarstwa? To tylko kilka z ponad pięćdziesięciu pytań, z jakimi zmierzyć musieli się finaliści wojewódzkiego etapu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbył się 15 lutego 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. Pomysłodawcą i głównym organizatorem olimpiady jest Lubuski Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej. Dzięki staraniu organizatorów, patronów jak i sponsorów młodzi rolnicy mogą po raz pierwszy od wielu lat mogą sprawdzić swoją wiedzę w tym prestiżowym konkursie.

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Do głównych obszarów tematycznych olimpiady należą: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie.

Uroczystego otwarcia finału wojewódzkiego dokonali: Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Oddziału Lubuskiego Agencji Rynku Rolnego Romuald Gawlik, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elżbieta Kwaśniewicz, Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Rolniczej Małgorzata Pałys, Dyrektor Generalny Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” Jan Klemt, Przewodniczący Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej Czesław Hładki oraz Dyrektor szkoły goszczącej finalistów – Ryszard Nowicki.

W finale wojewódzkim wzięło udział 16 wyłonionych spośród ponad dwustu uczestników eliminacji środowiskowych w województwie lubuskim. Etap pisemny pozwolił na wyłonienie dziesiątki najlepszych, którzy zmierzyli się z pytaniami przed komisją i zgromadzoną publicznością. W atmosferze przyjacielskiej rywalizacji wyłonionych zostało pięciu laureatów etapu wojewódzkiego. Tomasz Musiał (I miejsce, ZSCKR Henryków), Kacper Wancel (II miejsce, ZSCKR Henryków), Piotr Dąbrowski (III miejsce, ZSCKR Kamień Mały), Dawid Michniewicz (IV miejsce, ZSCKR Kamień Mały) i Michał Socki (V miejsce, ZSCKR Kamień Mały) wezmą udział w finale OMPR podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach 7-8 marca 2013 roku. Zmagać się tam będą o cenne nagrody oraz indeksy uczelni rolniczych.

Oprócz nominacji do finału laureaci etapu wojewódzkiego otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Wojewodę Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, Wicewojewodę Lubuskiego Jana Świrepę, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna, Dyrektora Generalnego TIS „Nowy Świat” Jana Klemta, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubuską Izbę Rolniczą oraz Lubuski Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej.

Duże zainteresowanie, jakim cieszy się Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w województwie lubuskim, stanowi dowód rosnącego zainteresowania młodych ludzi problematyką szeroko pojętej produkcji rolnej. Organizatorzy wyrażali nadzieję, że reaktywowana olimpiada będzie co roku gościć w terminarzu zmagań, a rosnący z roku na rok poziom merytoryczny pozwoli na to, aby nasze rolnictwo było takie, jak wyraża to hasło tegorocznej olimpiady: młode, innowacyjne i konkurencyjne na wspólnym europejskim rynku.

 

Piotr Nowak