Słonecznie 18°C

Galeria - Do szkoły z myślą o pracy 2013 r.

Do szkoły z myślą o pracy 2013 r.

Konferencję z 14 listopada 2013 r. w Zespole Szkół im m. Kopernika w Witnicy, poświęconą szeroko rozumianemu szkolnictwu zawodowemu, zdominowały dwa zagadnienia: omówienie roli szkoły w kształceniu na poziomie technikum i szkoły zawodowej oraz wymianę doświadczeń pracodawców związanych z przygotowaniem uczniów-praktykantów do zdawania egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub Izbą Rzemieślniczą. W konferencji przygotowanej przez M. Chowańską-Flaszowską uczestniczył starosta gorzowski J. Kruczkowski, zastępca burmistrza Witnicy E. Kurzawski, A. Radziszewski reprezentujący gorzowską Izbę Rzemieślniczą, B. Bonder z Urzędu Pracy, 13 pracodawców z rejonu Witnicy oraz nauczyciele Zespołu Szkół.
Obecnie w witnickim „Koperniku” podobny procent uczniów wybiera liceum ogólnokształcące, technika (logistyczne i informatyczne) i szkołę wielozawodową. Ten ostatni kierunek wymaga, by pracodawcy w czynny sposób włączali się w kształcenie zawodowe uczniów, których przyjmują na praktykę, ponieważ szkoła ma tylko obowiązek podania wiedzy ogólnej (j. polski, j. obcy, fizyka, geografia, historia). O ile odpowiedzialność nauczycieli za przygotowanie uczniów technikum do egzaminów zawodowych spoczywa w głównej mierze na nich samych, bo praktyka to zaledwie niewielki procent zajęć, a wymagania są jasne i podane 3 lata wcześniej – o tyle uczeń szkoły zawodowej większość czasu spędza u pracodawcy, który powinien z nim pracować nad zdobyciem wiedzy i umiejętności gwarantujących zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dyskutanci zwracali uwagę, że dużo łatwiej zdaje się egzaminy przed OKE, gdzie wymagania i standardy są znane od początku nauki niż przed komisją z Izby Rzemieślniczej, gdzie takich standardów brakuje. Pracodawcy narzekali też na miesięczne kursy w ośrodkach szkolenia zawodowego, które są przeładowane materiałem i nie gwarantują odpowiedniego poziomu nauczania. Zwracali uwagę na konieczność uzupełnienia w szkole wiadomości ogólnych, szczególnie z matematyki i fizyki, zaniedbanych w gimnazjum a nawet w szkole podstawowej oraz rozważenia wprowadzenia dodatkowego kursu zajęć z rysunki technicznego.
Przy okazji A. Cwojdzińska, nauczycielka informatyki, przedstawiła korzyści płynące z realizacji projektu „Kopernik dał nam przykład”, napisanego z myślą o podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego za pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej, a także przyciągnięcia do szkoły większej ilości uczniów ze względu na atrakcyjny program projektu wartego ponad 350 tys. zł, dodatkowe praktyki i certyfikaty.
A. Wośkowiak, dyrektor Zespołu Szkół, pokazał główne kierunki pracy szkoły i plany na przyszłość, wiążące się w dużej mierze z kierunkami technicznymi. Starosta Józef Kruczkowski podkreślał potrzebę wykształcenia większej ilości dobrych fachowców z myślą o terenie Witnicy jak i strefie ekonomicznej w Kostrzynie. Wyraził nadzieję, że planowana modernizacja szkoły może być powiązana z powstaniem nowoczesnych pracowni-warsztatów poprawiających jakość kształcenia zawodowego w witnickim Zespole Szkół i przyciągających do niego kolejnych uczniów.
A na razie trwa oczekiwanie na przyjęcie następnego projektu napisanego w „Koperniku”, o wartości 200 tys. złotych, także odnoszącego się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
tk