Słonecznie 18°C

Galeria - DRZWI OTWARTE W KOPERNIKU, KWIECIEŃ 2014

DRZWI OTWARTE W KOPERNIKU, KWIECIEŃ 2014

We wtorek 29 kwietnia w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Witnicy odbyły się tzw. ”drzwi otwarte” dla uczniów gimnazjum. Zbliża się dla nich nieuchronnie okres wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Od 12 maja Gimnazjaliści będą składać podania do wybranych przez siebie szkół, oczekując w międzyczasie na wyniki z egzaminów. W „Koperniku” już od trwały dawna przygotowania do przedstawienia uczniom klas trzecich gimnazjum poszerzonej edukacyjnej na rok szkolny 2014/2015.
W nowym roku szkolnym nabór będzie dokonywany do liceum, technikum informatycznego i logistycznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej, kształcącej w kilkunastu zawodach: fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, ślusarz, murarz, cukiernik i tapicer.
W ramach liceum ogólnokształcącego uczniowie będą mogli, oprócz wybranych przedmiotów rozszerzonych, realizować przedmioty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego np. ratownictwo medyczne, obsługa sprzętu pożarniczego, teoria i taktyka działań ratowniczo-gaśniczych, zajęcia sportowe na potrzeby pożarnictwa. W tym celu podpisane zostało porozumienie o współpracy między dyrektorem Zespołu Szkół Adrianem Wośkowiakiem a Ochotniczą Strażą Pożarną w Witnicy reprezentowaną przez Pana Fryderyka Popyka, prezesa OSP i Gminę Witnicę reprezentowaną przez Pana Andrzeja Zabłockiego, Burmistrza MiG Witnica.
Drzwi otwarte składały się z dwóch części. Pierwsza część miała charakter informacyjno-artystyczny. Gimnazjaliści z Witnicy i Bogdańca mieli możliwość bezpośredniego porozmawiania z uczniami i nauczycielami poszczególnych typów szkół. Jednocześnie na korytarzach szkoły prezentowali się pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje.
W drugiej części uczniowie Gimnazjum przenieśli się pod budynek Regionalnego Centrum Ratownictwa. Na miejscu członkowie OSP w Witnicy pod dowództwem Zdzisława Mikisza Naczelnika OSP, przygotowali ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze. Uczniowie mieli okazję zobaczyć w jaki sposób przebiega akcja gaśnicza. W tym celu zbudowana została makieta drewnianego domku, którą profesjonalnie zabezpieczono i ugaszono kontrolowany pożar. Następnie zademonstrowano akcję ratowniczą (wypadek samochodowy) z użyciem nożyc hydraulicznych.
Całe przedsięwzięcie ze strony Zespołu Szkół przygotowali nauczyciele i uczniowie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Flaszowskiej–Chowańskiej, lidera ds. promocji szkoły.